Tolk på video vid digitala möten online

Semantix har Europas största nätverk av tolkar och hanterar mer än en halv miljon uppdrag per år.

Vi erbjuder flera digitala lösningar som ger dig tolk på video i dina affärsmöten, webbinarier, konferenser och andra samtal eller evenemang. Vi utför stora som små uppdrag.

Tolk på de största mötesplattformarna

Vi erbjuder tolkning på distans till mötesplattformar som

 • Skype
 • Microsoft Teams
 • Zoom
 • GoToMeeting
 • WebEx
 • Google Hangouts
 • Slack.

Vårt team kan ge råd om förberedelser och våra tolktekniker kan även bistå med teknik och utrustning.

Ackrediterade tolkar med rätt specialkompetenser

De flesta av våra tolkar är medlemmar i AIIC och ackrediterade av EU. De kan tolka både för privat och offentlig sektor. Semantix erbjuder både simultantolkning (tolkning samtidigt som talaren talar, i parallell ljudkanal) och konsekutiv tolkning (tolkning efter tal).

Våra tolkar uppfyller något eller flera av följande krav:

 • Godkänd som medlem i Internationella Konferenstolkförbundet AIIC.
 • EU-certifierad som konferenstolk.
 • Godkänd examen från masterutbildning i konferenstolkning vid universitet eller högskola.
 • Regelbundet anlitad av något av FN-organen, EU-institutionerna, Nordiska Rådet eller motsvarande kvalifikationer, samt gedigen erfarenhet.

Simultantolkning på distans, RSI

Simultantolkning på distans – Remote Simultaneous Interpreting (RSI) – innebär att kommunikation tolkas från ett språk till ett annat samtidigt som talet pågår. Simultantolkning på distans sker genom en webbläsarbaserad plattform som är anpassad för simultantolkning till flerspråkiga möten, konferenser och kongresser.

Mötesdeltagarna är uppkopplade från sina respektive platser och kan tala valfritt språk, samt lyssna till önskat språk genom tolkning i realtid, dvs. simultant.

Simultantolkning online ställer inte bara höga krav på tolken utan även på utrustning och teknisk expertis. Våra tolkar sitter antingen i en teknikerkontrollerad studiomiljö, en hubb eller hemma.

Vid simultantolkning på distans har Semantix tillgång till flera mötesplattformar speciellt lämpande för dessa ändamål.

Inför mötet har vi ett samtal med beställaren och rekommenderar rätt plattform och lösning för mötet.

Vilka fördelar har videotolkning?

Videotolkning har flera fördelar. Här är några:

 • Du slipper ställa in möten vid sjukdom eller smittorisk, eller när ett fysiskt möte inte är möjligt.
 • Du undviker hotell- och reskostnader.
 • Du får tillgång till ett större utbud av tolkar eftersom du inte behöver ha en tolk just där du är utan kan anlita tolkar internationellt.

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en videotolk?

Tänk gärna på att

 • ha tillgång till en fungerande webbkamera
 • och stabil uppkoppling samt hörlurar med mikrofon.

Kontakta oss – privat och offentlig sektor

Vill du veta mer om distans- eller onlinetolkning?

Vill du boka videotolk via kundportalen?

Är du redan kund hos Semantix kan du också använda vår kundportal. Genom att använda dig av kundportalen kan du

 • beställa tolktjänst dygnet runt utan någon risk för telefonköer
 • hantera tolkning direkt via webben
 • ändra och avboka redan gjorda bokningar
 • hämta information om dina uppdrag
 • kommunicera med Semantix tolkförmedling.

Med vår kundportal blir bokning av tolktjänster enklare, snabbare och säkrare.

Boka via kundportalen

Jag vill boka en videotolk men har inga inloggningsuppgifter. Hur gör jag?

Kontakta oss på 0770-45 74 00 så ger vi dig inloggningsuppgifter till kundportalen.