Videotolk

Videotolk

Tolk på video vid digitala möten online

Semantix har Europas största nätverk av tolkar och hanterar mer än en halv miljon uppdrag per år. Vi erbjuder flera digitala lösningar som ger dig tolk på video i dina affärsmöten, webbinarier, konferenser och andra samtal eller evenemang. Vi utför stora som små uppdrag.

Redan kund? Boka tolk utan att logga in

Vilka fördelar har videotolkning?

Vårt team kan ge råd om förberedelser och våra tolktekniker kan även bistå med teknik och utrustning.

Du slipper ställa in möten vid sjukdom eller smittorisk, eller när ett fysiskt möte inte är möjligt.

Du undviker hotell- och reskostnader.

Du får tillgång till ett större utbud av tolkar eftersom du kan anlita tolkar internationellt.

Tolk på de största mötesplattformarna

Vi erbjuder tolkning på distans till mötesplattformar som:

Skype
Microsoft Teams
Zoom
GoToMeeting
WebEx
Google Hangouts
Slack
Man i videosamtal under ett uppdrag för videotolkning

Vad ska jag tänka på när jag anlitar en videotolk?

Tänk gärna på att:

  • ha tillgång till en fungerande webbkamera
  • och stabil uppkoppling samt hörlurar med mikrofon.
Kontakta oss – privat och offentlig sektor

Simultantolkning på distans, RSI

Simultantolkning på distans – Remote Simultaneous Interpreting (RSI) – innebär att kommunikation tolkas från ett språk till ett annat samtidigt som talet pågår.

01

RSI sker genom en webbläsarbaserad plattform som är anpassad för simultantolkning.

Mötesdeltagarna är uppkopplade från sina respektive platser och kan tala och lyssna till valfritt språk i realtid.

02

Simultantolkning online ställer inte bara höga krav på tolken utan även på utrustning och teknisk expertis.

Våra tolkar sitter antingen i en teknikerkontrollerad studiomiljö, en hubb eller hemma.

03

Vid simultantolkning på distans har Semantix tillgång till flera mötesplattformar speciellt lämpande för dessa ändamål.

Inför mötet har vi ett samtal med beställaren och rekommenderar rätt plattform och lösning för mötet.

Leende kvinna sitter i ett videosamtal som videotolk

Konsekutivtolkning – talare och tolk alternerar

Vid konsekutivtolkning lyssnar tolken till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar.
Kom igång
Quote

Behöver du hjälp?

Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt tolktjänst för dina behov.
Kontakta oss nu