Semantix app Interpreting 24/7

Alltid tolken i fickan - så fungerar appen Interpreting 24/7.

Telefon med enkel åtkomst till Semantix

On demand-tolkning

Med appen Interpreting 24/7 når du en tolk med ett knapptryck. Med appen överbryggar du språkbarriärer direkt när de uppstår och slipper den administration som är förknippad med att förboka tolkar.

Med ett knapptryck och inom några minuter har du tolken på tråden. Du når kvalificerade tolkar mellan svenska och 200 olika språk, dygnet runt.

Förboka tolk

I appen kan du även snabbt och enkelt förboka en tolk. Med appen får du en plats-, videotolk eller en tolk med speciella kvalifikationer.

Ring upp med tolk

Med appen skapar du enkelt ett trepartssamtal mellan dig själv, din patient/klient och en tolk. På så sätt kan du klara dina ärenden utan att behöva boka möten med tolkar vid specifika tider.

Kostnadskontroll

I appen knyts varje tolksamtal till rätt kostnadsställe och eventuellt referensnummer.

Så här enkelt är det

För att använda Interpreting 24/7 behöver din verksamhet ett kundkonto i appen. I många fall kan ni avropa Interpreting 24/7 på era befintliga ramavtal, men i vissa fall behöver ett nytt avtal tecknas .

Tack för att du fyllde i formuläret, vi återkommer till dig inom kort.

Vill du ha mer info?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Engelsk on demand-tolkning

Är du bekväm med att tala engelska med tolken? Med vår app Tolkvox*, kan du nå kvalificerade tolkar mellan engelska och 178 olika språk, dygnet runt och på i snitt 26 sekunder. Tolkarna finns i Storbritannien, Kanada och elva andra länder.

Under år 2019 utvärderades Tolkvox-appen på Karolinska sjukhuset och fyra andra vårdenheter inom Region Stockholm. Läs mer om slutsatserna från projektet här.

*Tolkvox och Interpreting 24/7 bygger på samma teknik, under en övergångsperiod har vi två appar.