Semantix tolk-app

Alltid tolken i fickan. Med ett knapptryck och inom några minuter har du tolken på tråden. Du når kvalificerade tolkar mellan svenska och 200 olika språk, dygnet runt.

Telefon med enkel åtkomst till Semantix

On demand-tolkning

Med appen når du en tolk med ett knapptryck. Med appen överbryggar du språkbarriärer direkt när de uppstår och slipper den administration som är förknippad med att förboka tolkar.

Förboka tolk

I appen kan du även snabbt och enkelt förboka en tolk. Med appen får du en plats-, videotolk eller en tolk med speciella kvalifikationer.

Ring upp med tolk

Med appen skapar du enkelt ett trepartssamtal mellan dig själv, din patient/klient och en tolk. På så sätt kan du klara dina ärenden utan att behöva boka möten med tolkar vid specifika tider.

Kostnadskontroll

I appen knyts varje tolksamtal till rätt kostnadsställe och eventuellt referensnummer.

Så här enkelt är det

För att använda appen behöver din verksamhet ett kundkonto i appen. I många fall kan ni avropa Semantix app på era befintliga ramavtal, men i vissa fall behöver ett nytt avtal tecknas .

Tack för att du fyllde i formuläret, vi återkommer till dig inom kort.

Vill du ha mer info?

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.