Alltid tolken i fickan

App för tolk direkt i telefonen.

Alltid tolken i fickan

Semantix tolk-app

Med ett knapptryck och inom några minuter har du tolken på tråden. Du når kvalificerade tolkar mellan svenska och 200 olika språk, dygnet runt.

Få appen i din telefon

On demand-tolkning

Med Semantix app når du en tolk med ett knapptryck. Med appen överbryggar du språkbarriärer direkt när de uppstår och slipper den administration som är förknippad med att förboka tolkar.

Förboka tolk

I appen kan du även snabbt och enkelt förboka en tolk. Med appen får du en plats-, videotolk eller en tolk med speciella kvalifikationer.

Ring upp med tolk

Med appen skapar du enkelt ett trepartssamtal mellan dig själv, din patient/klient och en tolk. På så sätt kan du klara dina ärenden utan att behöva boka möten med tolkar vid specifika tider.

Kostnadskontroll

I appen knyts varje tolksamtal till rätt kostnadsställe och eventuellt referensnummer.

Semantix telefontolkningstjänst i mobilen

Så här enkelt är det

För att använda appen behöver din verksamhet ett kundkonto i appen. I många fall kan ni avropa Semantix app på era befintliga ramavtal, men i vissa fall behöver ett nytt avtal tecknas. Logga in eller kontakta vår tolktjänst här så hjälper vi dig.

  • När kundkontot är öppnat laddar dina medarbetare ned appen.
  • De autentiserar sig enkelt och bara en enda gång i appen.
  • I den löpande användningen behöver de sedan inte komma ihåg lösenord eller PIN-kod.
Boka en demo av appen

Få appen i din telefon

Scanna QR-koden med kameran i telefonen för att ladda ner appen. Du kan också ladda ned appen direkt i App Store för iPhone, eller Google Play för Android.

App Store för iPhone

Ladda ner här

Google Play för Android

Ladda ner här