Affärs- och konferenstolk

Tolkning på konferens och affärsmöten

Tolktjänster är användbara i en mängd olika situationer. Att hitta rätt tolk för rätt situation är nästan en lika svår konst som själva tolkningen. Riktigt bra konferenser kommer man ihåg för sitt innehåll och för att de är välorganiserade. God tolkning är en förutsättning för lyckade konferenser och evenemang. Gäller det ett möte i affärssammanhang så är det antagligen en affärstolk som du behöver.

Kontakta oss nu
Två affärsklädda kvinnor och en man i ett affärsmöte på orangea stolar diskuterar affärstolkning

Professionella konferenstolkar

Förenklat kan man säga att en konferenstolk kan tala ett språk och samtidigt lyssna på ett annat. Att göra detta under press och se till att all relevant information förmedlas på ett tydligt sätt är en svårbemästrad konst. Med en professionell konferenstolk förmedlas budskapet med samma stil, tonalitet och övertygelse som talaren.

Konferensdeltagarna kan kommunicera fritt, utan att förenkla sina budskap, och utan att behöva oroa sig för att viktiga detaljer och uppgifter försvinner.

Få en offert på affärs- eller konferenstolkning

Semantix tillhandahåller tolkar för evenemang inom både offentlig och privat sektor

Semantix tillhandahåller specialiserade tolkar för evenemang och videotolkar. Från de allra största sammankomsterna till små, intima möten – varje tillfälle innebär olika utmaningar för organisatören.

Stora konferenser, styrelsemöten och produktlanseringar

Seminarier, delegationsmöten och presskonferenser

Oavsett om mötet sker fysiskt eller om mötet sker digitalt

Tillgång till branschens bästa tolkar

Vi har bland annat konferenstolkar som är medlemmar i International Association of Conference Interpreters, AIIC, samt ackrediterade EU-tolkar. Våra tolkar uppfyller något eller flera av följande krav:

Är godkänd som medlem i Internationella Konferenstolkförbundet AIIC

Är EU-certifierad som konferenstolk

Har godkänd examen från Tolk- och översättarinstitutet TÖI vid Stockholms Universitet

Har annan motsvarande konferenstolkutbildning i utlandet

Anlitas regelbundet av något av FN-organen, EU-institutionerna, Nordiska Rådet och/eller har motsvarande kvalifikationer

Har gedigen erfarenhet

Semantix tolkförmedling erbjuder tolktjänster för alla behov.

Bästa tolklösningen för ditt affärsmöte

Språket är ett kraftfullt affärsverktyg som alla kan dra nytta av, inte bara medarbetarna på ditt företag, utan även dina kunder.

HR-avdelningar, marknadsteam, offentlig sektor, internationella företag, bank- och finanssektorn, domstolsväsendet och vården – alla behöver tillgång till kompetenta tolkar då och då.

Vi vet dock att det kan kännas som en övermäktig uppgift att hitta rätt typ av lösning, och ibland kanske man inte ens vet vad man ska leta efter.

Vår roll är att hitta tolkar som passar för just ditt uppdrag

Tolkning samtidigt som en mötesdeltagare talar

Simultantolkning

Simultantolkning är en tolkningsteknik som innebär att en tolk tolkar från ett språk till ett annat, i muntlig form, samtidigt som originalbudskapet framförs av talaren.

01

Tolken arbetar i en ljudisolerad kabin tillsammans med minst en annan tolk. I mötesrummet talar talaren i mikrofon.

02

Tolken lyssnar till talet i hörlurar och återger det fortlöpande under tiden i sin mikrofon på sitt språk.

03

Mötesdeltagarna lyssnar i hörlurar och väljer kanal för att kunna lyssna på det språk de föredrar.

Telefontolkning med Semantix

Remote Simultaneous Interpreting (RSI)

Genom RSI-lösningar kan vi även erbjuda tolkning på distans i mötesplattformar som:

  • Zoom
  • Google Hangouts
  • Teams m.fl.
Kom igång

Behöver du hjälp med tolkning på en konferens?