Tolkning på konferens

Riktigt bra konferenser kommer man ihåg för sitt innehåll och för att de är välorganiserade. God tolkning är en förutsättning för lyckade konferenser och evenemang.

Kvinna med mikrofon som talar inför publik

Förenklat kan man säga att en konferenstolk kan tala ett språk och samtidigt lyssna på ett annat. Att göra detta under press och se till att all relevant information förmedlas på ett tydligt sätt är en svårbemästrad konst. Det kan alla som talar ett främmande språk intyga. Genom att boka en professionell konferenstolk förmedlas budskapet med samma stil, tonalitet och övertygelse som talaren.

Konferensdeltagarna kan därmed kommunicera fritt, utan att förenkla sina budskap, och utan att behöva oroa sig för att viktiga detaljer och uppgifter försvinner på grund av regionala nyanser. En exakt, tydlig och lättbegriplig kommunikation, med andra ord.

Professionella konferenstolkar

Semantix tillhandahåller specialiserade tolkar för evenemang inom både offentlig och privat sektor som stora konferenser, styrelsemöten, produktlanseringar, seminarier, delegationsmöten och presskonferenser, oavsett om mötet sker fysiskt eller om mötet sker digitalt. Från de allra största sammankomsterna till små, intima möten – varje tillfälle innebär olika utmaningar för organisatören.

Genom vårt omfattande och unika nätverk får du enkelt tillgång till branschens bästa tolkar. Vi har bland annat konferenstolkar som är medlemmar i International Association of Conference Interpreters, AIIC, samt ackrediterade EU-tolkar.

Ett helhetsgrepp för din konferens

Omgivande faktorer kan också påverka tolkuppdragen rent tekniskt som Semantix medarbetare kan hantera. Exempelvis behöver många kunder hjälp av tolktekniker som kan rigga utrustning. Konkret innebär vårt uppdrag oftast att vi tar hand om allt som rör just tolkningen, vi bokar tolkar samt teknisk utrustning, hotell, resor m.m. som de behöver för att utföra sitt uppdrag. Därmed kan du som kund koncentrera dig på själva mötet eller konferensen.

Behöver du hjälp med tolkning på en konferens?

Kontakta oss angående vad du behöver tolkhjälp med.