Helt automatisk maskinöversättningstjänst

Maskinöversättning är automatisk översättning från ett språk till ett annat. Fördelen med maskinöversättning är att stora mängder text kan översättas på mycket kort tid.

Innehåll
  Innehåll

   Om du beställer maskinöversättning från oss görs översättningen i ett slutet system via krypterad överföring. Kvaliteten kan förbättras genom att maskinen tränas med företagets terminologi, eller genom korrekturläsning som utförs av en av Semantix översättare. Intresserad? Fyll i dina kontaktuppgifter.

   Är du osäker på om maskinöversättning är vad du behöver? Prova en kostnadsfri demoversion här, eller fortsätt läsa för att lära dig mer om maskinöversättning och dess fördelar, samt om när maskinöversättning kan användas och när det bör undvikas.

   Hur fungerar maskinöversättning?

   Fram till slutet av 2016 byggde alla maskinöversättningsprodukter på algoritmer som försökte fastställa bästa möjliga översättning av ett visst ord med hjälp av statistiska metoder. Den här tekniken kallas statistisk maskinöversättning (Statistical Machine Translation, SMT). SMT-motorn gör en avancerad statistisk analys för att hitta bästa möjliga översättning av ett ord i den aktuella kontexten, d.v.s. de omgivande orden.

   Vill du prova maskinöversättning gratis?

   Neural Machine Translation, eller NMT, skapar översättningar genom att försöka tillämpa avancerade abstraktioner på data på ett sätt som ligger betydligt närmare människans sätt att utföra denna process jämfört med den traditionella statistiska metoden. Neurala nätverk tar större hänsyn till kontexten och beaktar hela meningen innan den översätts, vilket ger högre kvalitet och ett mer mänskligt klingande resultat. Semantix erbjuder NMT för de flesta språkkombinationer.

   Specialtränad motor anpassad efter ert företag

   Förbättra era maskinöversättningsmotorer genom att låta oss träna upp dem. Det här är ett snabbt sätt att förbättra kvaliteten på era maskinöversättningar. Att använda rätt motor för rätt projekt är första steget till ett lyckat resultat. En maskinöversättningsmotor ”tränas” med texter som är specifika för just ert företag eller branschen ni verkar i.

   Med en specialtränad motor baseras terminologin och meningarna i den översatta texten på träningsmaterialets innehåll. Därmed förbättras maskinöversättningens kvalitet.

   När kan maskinöversättning användas, och när bör det undvikas?

   Ibland behöver man bara förstå den allmänna innebörden i en text. I dessa fall är maskinöversättning ett mycket lämpligt alternativ. Om maskinen får till det producerar den otroligt bra översättningar. En maskinöversättning kan dock aldrig överträffa en översättning som utförs av en professionell översättare, d.v.s. en människa. Det är viktigt att veta vad maskinöversättning kan och inte kan göra och när den bör användas.

   Fördelar med maskinöversättning

   Med maskinöversättning kan du snabbt få en övergripande förståelse av ett dokuments innehåll. Om maskinen specialtränas efter era behov ger maskinöversättningen en perfekt kombination av snabbhet och kostnadseffektivitet. En specialtränad översättningsmotor kan analysera hela meningar innan de översätts, vilket resulterar i hög kvalitet och ett mänskligt klingande resultat. Med vårt maskinöversättningsverktyg bibehålls textens layout och översättningen returneras nästan omedelbart.

   När kan maskinöversättning användas?

   Använd maskinöversättning när du bara behöver förstå den allmänna innebörden av en text, t.ex. för inlägg i sociala medier, bruksanvisningar, presentationer, forum eller digitala anslagstavlor. Om man lägger till översättningsminnen som kommer ihåg viktiga termer fungerar maskinöversättning även bra för webbinnehåll och webbsidor.

   Kan maskinöversättning användas för konfidentiell information?

   Om du ofta behöver översätta känslig information, t.ex. e-postmeddelanden och intern dokumentation, rekommenderar vi att du installerar vårt verktyg för säker MT så att du och dina medarbetare alltid har ett säkert alternativ till de osäkra, webbaserade gratisverktygen.

   Fördelar

   • Flexibelt
    Enkel, flexibel tjänst som lätt kan anpassas till omfattningen av ditt företags översättningsbehov.
   • Bibehållen layout
    De översatta filerna returneras i sin ursprungliga layout via Semantix gränssnitt.
   • Snabba leveranstider
    Korta ledtider, översättningen kan returneras nästan omedelbart.
   • Hög säkerhet
    All textbearbetning sker via en säker HTTPS-anslutning. Krypterad dataöverföring. Inga filer eller texter sparas.

   Professionell översättning

   Maskinöversättning kommer inte att ersätta professionella, mänskliga översättare under överskådlig tid. Maskinöversättning är dock perfekt när det behövs stor produktionskapacitet. Professionell översättning ger naturligtvis högst kvalitet och inbegriper även granskning för att säkerställa att texten är korrekt. När du beställer översättningar från oss utförs översättningsarbetet av professionella översättare med lång erfarenhet inom respektive ämnesområde. Vi har översättare med stor erfarenhet inom just er bransch.

   När bör jag välja professionell översättning?

   Professionell översättning lämpar sig för texter där kvaliteten är av stor vikt, t.ex. avtal, årsredovisningar, medicinska eller juridiska dokument, pressmeddelanden, broschyrer och rapporter.

   Vill du veta mer?