Att arbeta med tolkning från modersmål till ett annat språk – frågor och svar

Är det vanligt att tolka från sitt modersmål till svenska eller annat språk?

Som tolk är det idag vanligast man tolkar från sitt modersmålmodersmål till och från svenska. Det finns även tolkar som har svenska som modersmål och har lärt sig tolkspråket, det vill säga det andra språk man tolkar till eller från. Det finns även tolkar som börjar arbeta med sitt modersmål, för att sedan vidareutbilda sig i andra dialekter och språk.

Om du som tolk breddar din kompetens med ytterligare ett språk eller en dialekt är det viktigt att du uppdaterar din profil hos din tolkförmedling. Det hjälper dig att få fler relevanta uppdrag.

Hur utbildar man sig till tolk från sitt modersmål till svenska?

Idag finns det ett flertal tolkutbildningar på studieförbund och vuxenskolor. Den vi rekommenderar har Myndigheten för Yrkeshögskolan som tillsynsmyndighet. På den tolkutbildningen går du igenom alla viktiga ämnesområden som man vanligast tolkar i som frilanstolk. Du får även stöd och språkhandledning i ditt tolkspråk. Efter avklarad och godkänd utbildning får du kompetensen UT – utbildad tolk. Läs mer eller ansök till utbildningen här.

Efter examinering från utbildningen kan du direkt börja arbeta för Semantix eller många andra tolkförmedlingar. De ämnesområden som man vanligast tolkar i när man är utbildad tolk är inom sjukvård, kommun och migration.

Ibland har tolkutbildningen inte det språk som du vill tolka i. Det beror ofta på att de inte har någon språkhandledare. Om du är en av dem som har ett för litet språk kan det hända att Semantix hjälper dig med utbildningen. Du gör då en intresseanmälan hos Semantix här. Semantix har tidigare hjälpt tolkar utbilda sig i bland annat asiatiska och afrikanska språk som är mindre vanliga i Sverige.

Hur håller man sina språkkunskaper uppdaterade?

Som tolk är det av stor vikt att du håller dina språkfärdigheter uppdaterade. Det finns flera sätt, bland annat:

 • regelbunden läsning av tidningar samt fack- och skönlitteratur
 • umgänge med talare av det tolkade språket
 • resor till länder som talar de språk du tolkar
 • onlinemöten med språkpartners via webbsidor som exempelvis italki.com
 • film och tv-serier
 • radio och podcasts
 • studier av idiomatiska uttryck och grammatik.

Hur blir man auktoriserad tolk i sitt modersmål?

Om du redan behärskar ditt språk till fullo kan du auktorisera dig. I Sverige finns det idag bara auktorisationsmöjlighet i ca 40 språk. Som auktoriserad tolk är det oftast inom ämnena polis, domstol och juridik man tolkar. Här kan du läsa mer eller ansöka till auktorisation som tolk

Vilka tolkningssätt eller metoder arbetar en tolk med?

Du kan välja om du önskar tolka på plats hos kunden, via telefon eller via video. Semantix har både webbsidor och appar som stödjer dig i ditt samarbete med oss. Den vanligaste tolkmetoden är att tolka konsekutivt, det vill säga att tolken väntar på att talarens yttrande har avslutats innan tolkningen påbörjas. Men det är bra om man även kan behärska simultantolkning (tolkning samtidigt som tal pågår) och avistatolkning (tolkning av dokument), som efterfrågas hos våra kunder idag.

Hur utbildar man sig till tolk från sitt modersmål till ett annat språk än svenska?

Många tolkförmedlingar i Sverige tolkar i huvudsak för offentlig sektor, där svenska antingen ingår som käll- eller målspråk. Tolkning till eller från ett annat språk än svenska är vanligare vid affärs- och konferenssammanhang. För att specialisera sig inom detta område finns det en affärs- och konferenstolkutbildning vid Stockholms universitet.

Hur ser arbetsmarknaden ut för tolkar – vilka språk eftersöks främst?

Vilka språk som eftersöks kan självklart variera beroende på var du bor, och i vilka områden du väljer att tolka i. Det kan även variera beroende på om du tar uppdrag på plats eller på distans. Men om man ser på helhetsbilden idag är efterfrågan störst på följande språk:

 • arabiska
 • somali
 • dari
 • tigrinska
 • persiska.

Så kontaktar du Semantix om du vill arbeta som tolk

Om du vill jobba som frilanstolk för Semantix ansöker du via det formulär som du når via knappen nedan.

Frilanstolk för Semantix