Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de flesta frågor vi brukar få från den som vill börja jobba som tolk hos oss.

Innehåll
  Innehåll

   Hur blir jag tolk hos Semantix?

   Alla som söker till oss måste göra en intresseanmälan. Den kan du fylla i här. Passa på redan nu att beställa ett belastningsregister ifrån Polisen ‒ det kan annars ta upp till två veckor att få hem och kan göra att rekryteringsprocessen tar lite längre tid. Belastningsregister beställer du på www.polisen.se (§ 9 enskild person).

   Måste man ha gått en tolkutbildning för att arbeta som tolk för Semantix?

   Ja, man måste ha gått en tolkutbildning. Läs mer om grundutbildning, validering av utbildning och auktorisation nedan.

   Vad innebär grundutbildning?

   Semantix rekommenderar att du går den sammanhållna kontakttolkutbildningen som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Här får du hjälp i realiakunskaper och språkkunskaper i både svenska och i ditt tolkspråk. Du läser olika delkurser inom introduktion, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning, språkfärdighet/svenska i tolkning, tolketik och tolkningsteknik. Du kan läsa mer och ansöka på www.blitolk.nu.

   Hur kan man validera sin utbildning?

   Om man arbetar som tolk idag men saknar en tolkutbildning så kan man ansöka om att validera sin utbildning. Det innebär att du inte behöver gå en hel tolkutbildning, utan istället får dina kunskaper testade. Du kan läsa mer och ansöka på www.blitolk.nu.

   Vad innebär auktorisation?

   Den högsta kompetensen du kan ha som tolk är att vara auktoriserad tolk. Du kan läsa mer om vad det innebär eller ansöka om att få göra prov för det på www.kammarkollegiet.se. Man gör ett skriftligt och ett muntligt prov hos Kammarkollegiet. Det innebär en kostnad för dig, men arbetar du som tolk hos Semantix så ger vi bidrag till den avgiften. När man auktoriserat sig så kan man även rikta in sig specifikt på juridik eller sjukvård.

   Hur lång tid tar det innan jag får svar på min ansökan?

   Svar om att vi har mottagit din ansökan får du vanligtvis inom två arbetsdagar. Ett svar om du får avslag, blir inbokad på intervju eller blir erbjuden vår tolkutbildning kommer vanligtvis inom en vecka. Det är viktigt att du håller koll på din e-post, eftersom det är dit vi kommer att skicka svaret på din ansökan. Du kan läsa mer om hur rekryteringsprocessen går till här.

   Hur mycket tjänar man som tolk?

   Om man arbetar som frilansande tolk för Semantix så får man ett arvode per uppdrag. Arvodet beror på vilken kompetens man har i det språket och vilket arvode som är satt för just den kunden. Man får ett arvode för själva tolkningen, och utöver det kan man även få för spilltid, kilometerersättning och eventuella utlägg. Men allt detta varierar beroende på uppdrag, och därför lägger vi ut så kallade arvodeslistor för dem som tolkar för oss så att man kan se arvodet för den specifika kunden innan man tackar ja eller nej till uppdraget.

   Hur når jag dem som hanterar min ansökan?

   Söker du som frilansande tolk för Semantix så kan du mejla till tolk@semantix.se.

   Vilket belastningsregister ska jag beställa?

   Du beställer ett belastningsregister på www.polisen.se. Där kan man välja mellan olika register och det du ska beställa är § 9, enskild person. Du får inte öppna kuvertet när du får det från Polisen, utan du skickar det vidare till oss i ett oöppnat kuvert adresserat till:

   Semantix leverantörsteam
   Box 1542
   751 45 Uppsala.

   Vill du veta mer om att jobba som tolk åt Semantix?