Affärs- och konferenstolkning

Kontakta oss angående vad du behöver tolkhjälp med.

Berätta till exempel gärna:

  • vad mötet eller konferensen heter
  • när och var mötet kommer att hållas
  • vilka språk som ska tolkas till och från
  • vilka deltagarkategorier det är (politiker, experter, allmänhet, etc.)
  • antal deltagare totalt samt hur många som är i behov av tolkning
  • om ni behöver tolkutrustning

Tala allas språk

Affärs- och konferenstolkning

Semantix har specialiserade tolkar för evenemang såsom stora konferenser, styrelsemöten, produktlanseringar, seminarier, delegationsmöten och presskonferenser. Vi har även experter som kan sköta om hela processen från början till slut. Hör av dig för att boka ett möte eller om du har några frågor.

Telefon: +46 8 506 119 10