Legal person

Juridiska översättningar

För juridiska översättningar använder Semantix uteslutande juridiska specialister som enbart översätter till sitt modersmål. Vi erbjuder även expressleverans för känsliga processer.

- ISO-certifierade, korrekta översättningar med snabb leverans.

- Särskilda tjänster för alla aspekter som rör juridik och jurister.

Victory

Pålitlig kvalitetssäkring

Juridiska översättningar måste hanteras med omsorg, försiktighet och extrem noggrannhet utan avvikelse från originaldokumenten. Semantix har levererat översättningar inom detta område i 50 år.

Kontakta oss för mer information