Female lawyer 800x600

Juridiska översättningar

För juridiska översättningar använder Semantix uteslutande juridiska specialister som enbart översätter till sitt modersmål. Vi erbjuder även expressleverans för känsliga processer.

- ISO-certifierade, korrekta översättningar med snabb leverans.

- Särskilda tjänster för alla aspekter som rör juridik och jurister.

Legal person

Frigör tid och minska kostnader med professionella transkriberingar av rättsliga ärenden

Att transkribera rättsliga ärenden kan vara komplext och tidskrävande. Med en professionell transkriberare får du garanterat en transkribering med hög precision, vilket ger dig tid till annat. Vi kan hjälpa dig oavsett om du behöver en transkribering på samma språk, en översatt transkribering eller både och.

Läs mer om transkribering
Victory

Pålitlig kvalitetssäkring

Juridiska översättningar måste hanteras med omsorg, försiktighet och extrem noggrannhet utan avvikelse från originaldokumenten. Semantix har levererat översättningar inom detta område i 50 år.

Kontakta oss för mer information