Säkerställ konsekvent kommunikation – internt och externt

Syftet med att fastställa din terminologi är att du ska känna dig trygg med alla lokaliseringsjobb.

Ett bra system för terminologi- och resurshantering säkerställer att din flerspråkiga kommunikation håller hög kvalitet och är konsekvent med din varumärkesidentitet, dina riktlinjer och din tonalitet. Detta skapar varumärkeskännedom hos målgruppen.

Tre personer tittar på dokument

Terminologiverktyg för ditt flerspråkiga innehåll

En termbas i ett CAT-verktyg (Computer Assisted Translation Tool) gör inte mycket nytta om den inte uppdateras eller godkänns regelbundet. Vårt terminologiverktyg Copernicus förbättrar konsekvens och noggrannhet. Det är också enkelt att använda och konfigurera för att godkänna terminologi utanför lokaliseringsflöden och andra verktyg.

Copernicus är den flerspråkiga plattform för resurshantering vi erbjuder våra kunder. Den ger dig central hantering av dina resurser och kan integreras i alla dina lokaliseringsarbetsflöden. Systemet har hög säkerhetsnivå med rollbaserad åtkomst som du tilldelar dina medarbetare.

Läs mer om Copernicus
Leende mörkhårig kvinna i grön blus

Terminologitjänster

Nedan finns några av de tjänster som kan underlätta ditt arbetsliv:

  • Hantering av språkliga tillgångar
  • Datautvinning
  • Terminologiöversättning
  • Konsulttjänster inom terminologi
  • Utformning av termdatabas i översättningsflöden
  • Tillämpning av termer i maskinöversättningsmotor
Kontakta oss för att hitta den bästa lösningen för dig