Affärstolkning - konsten att tolka ett affärsmöte

Tolktjänster är användbara i en mängd olika situationer. Att hitta rätt tolk för rätt situation är nästan en lika svår konst som själva tolkningen. Gäller det ett möte i affärssammanhang så är det antagligen en affärstolk som du behöver.

Två affärsklädda kvinnor och en man i möte på orangea stolar

Lämna inget öppet för tolkning

En förutsättning för god tolkning är att man sätter sig in i de aktuella behoven innan man väljer en lämplig tolk. Det kan handla om en förhandling mellan två företag, en forsknings- eller studieresa, en viktig middag med kunder eller årets största branschmässa. Det finns ingen universallösning eftersom tolkning är ett så specialiserat yrke. För att resultatet ska bli så bra som möjligt för alla parter måste man anlita rätt tolk för rätt tillfälle. När du får hjälp att boka rätt tolk inser du hur betydelsefullt det är att förstå även de allra minsta nyanserna, utan att något lämnas öppet för tolkning.

Bästa tolklösningen för ditt affärsmöte

Språket är ett kraftfullt affärsverktyg som alla kan dra nytta av, inte bara medarbetarna på ditt företag, utan även dina kunder. HR-avdelningar, marknadsteam, offentlig sektor, internationella företag, bank- och finanssektorn, domstolsväsendet och vården – alla behöver tillgång till kompetenta tolkar då och då. Vi vet dock att det kan kännas som en övermäktig uppgift att hitta rätt typ av lösning, och ibland kanske man inte ens vet vad man ska leta efter.

Vår roll är att hitta tolkar som passar för just ditt uppdrag, vilket vi har ägnat oss åt i flera decennier. Genom att få tillgång till rätt tolk kan du se till att alla möten och samtal med sker på det språk du föredrar, så att du och din samtalspart garanterat förstår allting.

Genom att boka en affärstolk hos Semantix anpassas uppdraget efter dina behov och du kan få hjälp med allt från planering till projektledning och teknisk utrustning, oavsett om tolkningen ska ske på plats eller digitalt.

Boka tolk till ditt affärsmöte