COVID-19-UPPDATERING: Semantix står redo att hjälpa din verksamhet med översättnings- och tolkuppdrag.
Behöver du snabbt översätta krisinformation? Vår jour har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan. Kontakta oss

Semantix app Tolkvox

Alltid tolken i fickan

Så fungerar Tolkvox-appen

On demand-tolkning

Med Tolkvox-appen når du en tolk med ett knapptryck. Med appen överbryggar du språkbarriärer direkt när de uppstår och slipper den administration som är förknippad med att förboka tolkar.

Med ett knapptryck och inom några minuter har du tolken på tråden.

Om du är bekväm med att tala engelska med tolken går det ännu snabbare. Du når då kvalificerade tolkar mellan engelska och 178 olika språk, dygnet runt och på i snitt 26 sekunder. Tolkarna finns i Storbritannien, Kanada och elva andra länder.

Förboka tolk

I appen kan du snabbt och enkelt förboka en tolk. Med appen får du en plats-, videotolk eller en tolk med speciella kvalifikationer.

Ring upp med tolk

Med appen skapar du enkelt ett trepartssamtal mellan dig själv, din patient/klient och en tolk. På så sätt kan du klara dina ärenden utan att behöva boka möten med tolkar vid specifika tider.

Kostnadskontroll

I appen knyts varje tolksamtal till rätt kostnadsställe och eventuellt referensnummer.

Så här enkelt är det

För att använda Tolkvox-appen behöver din verksamhet ett kundkonto i appen. I många fall kan ni avropa Tolkvox på era befintliga ramavtal, men i vissa fall behöver ett nytt avtal tecknas . När kundkontot är öppnat laddar dina medarbetare ned appen från App Store eller Google Play. De autentiserar sig enkelt och bara en enda gång i appen. I den löpande användningen behöver de sedan inte komma ihåg lösenord eller PIN-kod.

Utvärdering på Karolinska sjukhuset

Under år 2019 utvärderades Tolkvox-appen på Karolinska sjukhuset och fyra andra vårdenheter inom Region Stockholm. Se filmen nedan och läs mer om slutsatserna från projektet här.

Vill du ha mer info?