Översätt danska till svenska

Man tror kanske att danska och svenska är så lika varandra i skrift att det inte skulle vara någon konst att översätta från danska till svenska. Men denna likhet är bedräglig och fällorna är otaliga. Att som icke-översättare försöka översätta mellan dessa båda språk kan få förödande konsekvenser. Visste du att det dessutom är vetenskapligt bevisat att förtroendet för texten minskar med 34 % om den innehåller fel.

Översätt danska till svenska

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Vilken typ av texter översätter Semantix från danska till svenska?

Några exempel på typer av dokument vi översätter från danska till svenska är avtal, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, patientjournaler, pressmeddelanden, betyg, intyg, marknadsföringstexter, rättsprotokoll, webbtexter och mycket mer. Vi översätter kort och gott alla slags texter från danska till svenska.

Hur jobbar Semantix för att översätta danska till svenska?

Våra uppdragsgivare finns i alla branscher. Både i den privata och i den offentliga sektorn. När du anlitar oss för översättning ser vi till att dina översättningar blir branschanpassade. Eftersom vi arbetar med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen kan du vara säker på att dina olika uppdrag blir utförda på ett konsekvent sätt. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder för bästa översättningsresultat. Om du dessutom överöser oss med referensmaterial så kommer våra översättningar att matcha dina förväntningar ännu bättre.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Alla våra översättare har översättarutbildning och översätter endast till sitt modersmål. De är inte bara experter på danska, de vet dessutom vilka termer som används i det danska språket, så att de kan sätta in orden i rätt sammanhang på svenska. Våra översättare är branschspecialister och hanterar termerna inom ditt ämnesområde.

Vad vet vi om det svenska språket?

Svenskan är ett östnordiskt språk och härstammar från fornsvenskan, som talades av de germanska folken i Skandinavien på medeltiden. Svenskan talas av cirka elva miljoner personer, i huvudsak i Sverige. Språket är officiellt språk i Sverige där det är huvudspråket, och i Finland där det är ett av de officiella språken men talas även i Argentina, USA och på många andra ställen i världen.

Beställ översättning