Årsredovisningar

Varje år översätter vi årsredovisningar, kvartalsredovisningar och styrelserapporter för nästan 100 olika företag.

Översättning av årsredovisning

Framtagning, publicering och översättning av en årsredovisning kräver noggrann planering och tar mycket tid för företagets medarbetare. Rapporten är naturligtvis det viktigaste dokument ett företag publicerar. Vikten av att informationen i rapporten stämmer överens med de faktiska siffrorna och att terminologin är korrekt enligt IFRS riktlinjer behöver knappast heller påpekas. Det gäller självfallet även översättningen av årsredovisningen.

Varför ska årsredovisningen översättas?

Många stora börsnoterade företag vill presentera sin årsredovisning på två eller flera språk. Det ena är oftast modersmålet, av hänsyn till ägarna och aktieinnehavarna i det land företaget är börsnoterat. Det andra språket är oftast engelska, eftersom engelska är det språk de flesta inom näringslivet använder sig av och förstår.

En översättning till engelska syftar till att informera utländska ägare och aktieinnehavare om företagets ställning, samt till att locka till sig investerare och nytt kapital så att företaget kan fortsätta att växa. De flesta företag som översätter sina årsredovisningar har fastställda rutiner och processer för detta.

De anlitar ofta samma översättare år efter år som dels kan företagets terminologi och verksamhetsområde, och dels behärskar ekonomisk terminologi och IFRS riktlinjer. Ekonomiavdelningen och kommunikationsavdelningen arbetar tillsammans med översättaren så att översättningen blir så bra som möjligt och så att alla riktlinjer följs och rätt terminologi används.

Många företag tänker också på vikten av att använda modersmålsöversättare, som verkligen behärskar det språk texten översätts till och kan uttrycka sig på rätt sätt. Vissa använder sig också av interna modersmålsresurser för att säkerställa översättningens kvalitet.

Terminologiminne

Det terminologiminne översättaren skapar lagras hos Semantix och ägs av kunden. Nästa gång företaget behöver översätta en års- eller kvartalsredovisning kan de lita på att Semantix redan har rätt terminologi. Semantix har också egna ekonomiöversättare som har genomgått utbildning i IFRS-riktlinjer och vet hur en årsredovisning ska översättas. Och om översättaren skulle bli sjuk behöver du som kund inte bekymra dig. Du får din årsredovisning – med önskad terminologi och översatt av en facköversättare med rätt ämneskompetens – inom utsatt tid. Är det inte det som är viktigast?

Semantix är Nordens största språkföretag och har över 30 års erfarenhet av att planera och utföra översättningar inom olika ämnesområden. De översättare som används är alltid modersmålsöversättare med specialkompetens inom det aktuella området. Vi har egna system och rutiner som garanterar konsekventa översättningar av hög kvalitet med korrekt terminologi, gång på gång på gång.

Hör av dig till oss redan idag så berättar vi hur vi kan översätta just din årsredovisning! Du kan kontakta oss via e-post eller ladda upp ditt dokument här för en offert.

Varför ska du låta Semantix översätta din årsredovisning?

Expertis:
Korrekt redovisningsterminologi, erfarna översättare och flexibla leveransrutiner.

Förtroende:
Projektledaren gör en kvalitetskontroll för att säkerställa att språket och siffrorna är korrekta.

Sekretess:
Tystnadsplikt är en självklarhet och skrivs in i avtalet.

Flexibilitet:
Vi är tillgängliga och snabba.

Få en tids- och kostnadsuppskattning och beställ