Semantix certifierade enligt ISO 27001, en standard för informationssäkerhet

Som ett led i att ytterligare förstärka kundsäkerheten har Semantix nu blivit certifierade enligt ISO-standarden 27001:2013. Semantix är sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 17100:2015.

Under certifieringsarbetet har man förstärkt strukturen i verksamheten genom att förtydliga processerna. Semantix globala kunder ska uppleva att informationssäkerheten har samma höga nivå överallt, är hållbar och på så vis säkrar kvalitén i leveransen av företagets tjänster.

ISO/IEC 27001 är en standard som hjälper organisationer att göra informationstillgångarna säkrare genom att specificera kraven för att upprätta, implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra ledningssystemet för informationssäkerhet. Certifieringen har genomförts av certifieringsorganet Svensk Certifiering AB.

– Alla våra intressenter prioriterar kvalitet, säkerhet och transparens i sina kontakter med oss. Alla i företaget har behövt bidra för att informationssäkerheten ska integreras i våra processer. Certifikatet är ett kvitto på att Semantix bedriver ett strukturerat informationssäkerhetsarbete och att information hanteras enligt lagstadgade krav och skyddas med standardiserade säkerhetskontroller, säger Karl Jansson, Group CIO på Semantix.


För mer information
Karl Jansson, Group CIO, 018-65 50 42, karl.jansson@semantix.com.


Semantix är Nordens ledande kommunikationspartner för flerspråkiga tjänster och har tillhandahållit tolkning, översättning och språkteknologi till den offentliga och privata sektorn i mer än 50 år. Semantix omsätter cirka 1 miljard svenska kronor och är certifierade enligt bl.a. ISO 9001:2015 och ISO 27001:2013. Semantix har omkring 450 anställda och ett omfattande nätverk av tusentals språkspecialister över hela världen. Semantix är majoritetsägt av private equity-fonden Segulah V L.P.