Semantix vinner rekordavtal om EU-översättningar – ett genombrott för AI inom översättningstjänster

En AI-driven lösning kommer hantera översättningen av alla officiella tekniska föreskrifter inom EU, vilket sammanlagt kan handla om upp till hundratusentals översatta sidor. AI-lösningen, som tillhandahålls av språkföretaget Semantix och dess partner ESTeam, kommer minska EU:s översättningsutgifter genom att behandla stora mängder språkdata, tillämpa smarta lösningar för att återanvända innehåll och tillhandahålla genererad text som är klar att redigeras av professionella översättare före publicering.

Semantix har vunnit EU-kommissionens upphandling GROW/2020/OP/0002 tillsammans med sin partner ESTeam. Kontraktet motsvarar ett totalt värde av 34 miljoner euro och är ett av de största i Europa. Det omfattar översättning mellan 23 europeiska språk – totalt 506 möjliga språkkombinationer. Som en referens tillhandahöll anbudsförfarandet statistik från 2018, då 280 000 sidor med målspråk producerades, vilket motsvarade cirka 70 000 000 ord.

Semantix Chief Business Officer, Britta Aagaard, sa följande om projektet: “Det är oöverstigligt för endast människor att hantera den stora mängden flerspråkiga data och de formella kraven. Vår AI-drivna lösning erbjuder noggrannhet och konsekvens och gör det dessutom möjligt att använda data för att matcha översättarens kompetens och kapacitet.”

Maskininlärning är inte bara ett verktyg kopplat till översättningsproduktivitet, utan säkerställer också att språkspecialisterna matchas med sina kompetensområden. Innehållet är till sin natur mycket tekniskt och regulatoriskt med en lång rad olika specialiseringar. Den officiella EU-klassificeringen innehåller 13 olika områden, med allt från konstruktion och jordbruk till läkemedel, energi, varor och produkter.

På tal om AI-lösningen, sa Britta Aagaard: “Visionen bakom det framgångsrika långsiktiga partnerskapet med ESTeam är att revolutionera översättningen genom att ersätta traditionella processer och verktyg med ett arbetsflöde baserat på automatiserad översättning och mänsklig språkgranskning.”

För mer information:

Britta Aagaard, Chief Business Officer, Language Solutions, Semantix, britta.aagaard@semantix.com, +45 78 799 799


Semantix är Nordens ledande kommunikationspartner för språktjänster och har tillhandahållit tolk-, översättnings- och språktekniktjänster till offentlig och privat sektor i mer än 50 år. Semantix har en årlig omsättning på cirka 700 miljoner SEK och är certifierat i enlighet med standarder som ISO 9001:2015 och ISO 27001:2013. Semantix har cirka 350 anställda och har ett globalt nätverk med tusentals språkspecialister. Private equity-bolaget Segulah är Semantix majoritetsägare.