Semantix köper danska översättningsföretaget TextMinded

Nordens största språkföretag Semantix förvärvar Danmarks största översättningsföretag TextMinded och stärker sin ställning som ett av Europas största språkföretag.

Efter förvärvet beräknas Semantix omsättning uppgå till drygt 900 miljoner kronor och antalet anställda till runt 430 personer. Det primära syftet med köpet är att bredda Semantix geografiska närvaro och få tillgång till TextMindeds spetskompetens i utvecklingen av tekniska, innovativa och integrerade lösningar för att hjälpa våra kunder att göra affärer i andra länder.

TextMinded är Danmarks största översättningsföretag med en omsättning på cirka 130 miljoner danska kronor. Här arbetar idag 80 personer. TextMinded har närmare 30 års erfarenhet av översättning och har en ledande ställning när det gäller teknisk utveckling i översättningsbranschen. Företaget bedriver huvuddelen av sin verksamhet i Danmark, och har även kontor i Sverige, Chile, Spanien och Kina.

– Vi ser att utvecklingen i översättningsbranschen går mot konsolidering och ökad investering i teknik. Det här förvärvet stärker Semantix geografiska närvaro i Norden. I en period av snabba tekniska förändringar både stärks och specialiseras Semantix strategiska engagemang i översättningsteknisk kompetens genom vårt förvärv av TextMinded. Vi ser oss som ett av de ledande språkföretagen i Europa som inte bara erbjuder översättningar utan också flerspråkiga kommunikationslösningar. Både och krävs för att vi ska kunna uppfylla vår strategiska långsiktiga ambition att bli det ledande europeiska språkföretaget, säger Anders Uddfors, vd på Semantix.

Säljare av TextMinded är grundarna Britta Aagaard och Robert Etches samt ett antal andra nyckelpersoner i bolaget. Samtliga kommer att arbeta vidare inom Semantix. Britta Aagaard blir country manager för Semantix verksamhet i Danmark och Robert Etches blir head of translation innovation.

– Genom Semantix storlek och styrka får vi möjlighet att verkligen förändra industrin och ta en ledande europeisk position. Jag och Robert Etches ser fram emot att i våra nya roller fortsätta bidra till språktjänster i världsklass, säger Britta Aagaard.

För mer information
Britta Aagaard, Chief Business Officer Language Solutions (Founder and CEO, TextMinded), +45 29 43 71 70, britta.aagaard@semantix.com


Semantix är Nordens ledande kommunikationspartner för flerspråkiga tjänster och har tillhandahållit tolkning, översättning och språkteknologi till den offentliga och privata sektorn i mer än 50 år. Semantix omsätter cirka 1 miljard svenska kronor och arbetar enligt ISO 9001:2015. Semantix har omkring 450 anställda och ett omfattande nätverk av tusentals språkspecialister över hela världen. Semantix är majoritetsägt av private equity-fonden Segulah V L.P.
TextMinded är ett av Danmarks största översättningsföretag med en budgeterad omsättning på cirka 17 miljoner euro år 2017. TextMinded grundades i Danmark 1988 och sysselsätter över 80 personer i fem olika länder, med stöd av ett nätverk av hundratals språkexperter och kommunikationsspecialister över hela världen. TextMindeds mångsidiga kundportfölj omfattar statliga institutioner, stora globala företag, offentliga institutioner, små och medelstora företag samt nyskapande, nystartade företag. Med nästan 30 år i branschen kombinerar TextMinded många års erfarenhet med förmågan att fungera som en vägvisare inom teknisk utveckling i översättningsbranschen. Certifierad enligt ISO 9001: 2015 och ISO 17100: 2015.