Att arbeta med flera översättningsleverantörer

Ibland räcker det inte med en enda LSP (Language Service Provider) för att hantera all lokalisering åt dig. Du kanske redan har interna översättare, eller så kräver interna policyer att du använder fler än en leverantör?

Tre glada kvinnor i samtal

Utan rätt teknik och arbetsflöden riskerar du att projekten blir svåra att kontrollera och hantera.

En brist på enhetliga översättningsminnen (en databas med dina tidigare översättningar som kan användas som referens för framtida översättningar) när flera leverantörer används, kan leda till längre ledtider och ökade kostnader. Om dina olika leverantörer använder sina egna system, utan att dela dina resurser för terminologi och översättningsminnen, är detta en nackdel för dig som kund.

I sådana situationer kan kvalitet, kostnad och leveranstid påverkas. Dessutom försämras din egen flexibilitet som inköpare av tjänsterna om du ständigt måste försöka balansera kvalitet och kostnad med storleken på en leverantörs översättningsminne.

Hur effektiviserar man sina översättningsprocesser?

En nyckelfaktor för effektivare översättningsprocesser kan vara en investering i ett molnbaserat TMS (Translation Management System) som gör att du kan centralisera och äga dina språkliga tillgångar även med flera leverantörer inblandade. Det bygger kort sagt på att alla använder samma översättningsgrund, även om du expanderar till nya marknader. Det handlar om att kontrollera processerna och ge alla leverantörer tillgång till samma information.

Ett TMS-system innebär också att du kan vara mer strategisk när du väljer nya översättningsleverantörer och kan bedöma dem utifrån kvalitet och kostnad istället för att bara se till vem som har det största interna översättningsminnet.

När du har kommit igång med ditt TMS får du ett mycket effektivare arbetsflöde som leder till större frihet vid valet av leverantör, kortare leveranstider och en databas med översättningsminnen som du har kontroll över och som växer med dig och ditt företag.

Semantix hjälper dig gärna med planering och implementering när du utformar ditt eget Translation Management System.

Vill du veta mer om molnbaserat TMS?