Gratis program och tjänster för tal till text

Effektivitet är avgörande för framgång i arbetet. Ju snabbare du får resultat, desto mer tid har du över att fokusera på mer strategiska uppgifter. Att konvertera ljudinspelningar till text, att göra anteckningar och skapa andra dokument manuellt, är en viktig men tråkig och tidsödande uppgift.

Glad man läser om gratis tjänster för tal till text på mobilen
Innehåll
  Innehåll

   Som tur är finns det kostnadsfria program för konvertering av tal till text som gör att du kan producera text utan att behöva använda händerna – du använder helt enkelt rösten för att skriva.

   De här programmen började dyka upp i början av 1990-talet då de första kommersiella versionerna släpptes, men det var osmidiga och tidskrävande program som orsakade viss frustration hos nya användare.

   Program för tal till text känner igen användarens röst och omvandlar det som sägs till text med hjälp av artificiell intelligens. Dessutom kan de flesta program tolka röstkommandon för att hantera skiljetecken och formateringsbehov.

   Gratis tjänster för text till tal på dator och mobil

   Dagens teknik är ljusår från de första tal till text-programmen. Nu kan man diktera snabbt och vara säker på att minst 90 % av det man säger transkriberas korrekt. Det finns också flera språk att välja mellan och röstkommandon som ökar produktiviteten.

   De flesta text till tal-programmen är mycket korrekta, och programmet blir effektivare ju mer du använder det eftersom det anpassar sig efter din röst. En del uppmanar till och med användaren att rätta till problem med otydlig diktering för att snabba upp inlärningsprocessen.

   Sobolsoft

   Med det här tal till text-programmet kan du snabbt och enkelt transkribera och spara de konverterade textfilerna. Gratisversionen ger 500 minuters konvertering från ljud till text varje månad. När du har installerat programmet kan du ladda upp filerna och klicka på ”Convert” för att börja uppladdningen och konverteringen av ljudfiler till text.

   Efter transkriberingen går det att redigera och spara texten. Dock är mp3-filer de enda ljudfiler som programmet kan transkribera.

   Detta är ett mycket effektivt och robust gratis tal till text-verktyg. Det är lättillgängligt eftersom det inte kräver nedladdning, registrering eller prenumeration. När du har öppnat programmet i din webbläsare kan du omedelbart börja transkribera genom att klicka på mikrofonen. Det finns en rad vanliga genvägar och kommandon på skärmen. Dessutom inleder Speechnotes automatiskt meningar med stor bokstav och sparar dokumentet automatiskt. När texten är klar kan texten sparas direkt som lokal fil eller skickas till Google Drive.

   Skriva med rösten i Google Dokument

   Den här programvaran är inbäddad i Google Dokument och är tillgänglig i webbläsaren Chrome. Det är ett gratis och enastående bra verktyg som gör att du kan arbeta snabbare utan att behöva skriva något. Det har cirka 100 röstkommandon som hjälper dig att redigera och formatera. Googles tal till text-verktyg är ett riktigt bra alternativ, oavsett om du vill justera rader, lägga in punktlistor eller stryka under ord. Det är inte nedladdningsbart, men är tillgängligt via internet. För att komma åt programmet går du till Google Dokument, klickar på ikonen Verktyg, väljer Röstinmatning, tillåter att mikrofonen används och börjar prata.

   Diktera i Windows

   Den här programvaran transkriberar effektivt allt du talar till text med integrerad taligenkänning. Det är mycket användarvänligt, och det finns många kommandon för att styra text och skriva utan tillgång till tangentbordet och med otrolig precision.

   För att starta diktering i Windows trycker du på Windows-symbolen + H för att aktivera taligenkänning online i inställningarna. Det visas ett verktygsfält med en mikrofonikon. Du säger ”Start Dictation” och klickar på mikrofonen för att börja transkribera. Avsluta genom att säga ”Stop Dictation”.

   Bear File Converter

   Det här är ett gratis och omfattande verktyg med olika tjänster, bland annat en tal till text-omvandlare, och du hittar det på nätet. Med Bear File Converter kan man ladda upp och konvertera ljudfiler som är mindre än 3 MB genom att klicka på Convert. Programvaran har stöd för OGG, WAV, MP3, WMA och många fler ljudfilsformat. Dessutom kan du lägga till webbadresser för ljudfiler.

   Windows Speech Recognition (WSR)

   Windows-användare kan dra nytta av den här inbyggda tal till textprogramvaran i systemet, och allt man behöver är en snabb och enkel aktiveringsmetod för att komma igång. Windows Speech Recognition gör det möjligt för användare att konvertera ljud till text i en mängd olika webbläsare, program och appar.

   Program kan öppnas eller stängas, kalendrar ställas in och det går till och med att söka efter en låt och sedan spela upp den. Aktivera programmet genom att gå till sökfältet och skriva Windows Speech Recognition. Följ sedan stegen för att göra det möjligt för datorn att känna igen din röst och sedan är det bara att sätta igång.

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Kom igång på egen hand. Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen nedan kan användas i ditt egna arbetsdokument.

   Så här aktiverar du diktering på datorn

   Funktionen för att skriva med rösten aktiveras inte automatiskt, så du måste slå på den innan dikteringsprocessen kan starta.

   1. Välj Start-knappen och klicka sedan på Inställningar som indikeras med en kugghjulsikon.
   2. Välj Tid och Språk.
   3. I navigeringsområdet till vänster väljer du alternativet Tal.
   4. Om mikrofonen aldrig har konfigurerats går du till mikrofonavsnittet och klickar på Kom igång. Följ anvisningarna som ges för att effektivt tala i mikrofonen som då kalibreras för transkribering.
   5. Skrolla nedåt och konfigurera inställningarna i sektionen Relaterade inställningar. Dra sedan reglaget till På i sektionen Taligenkänning online. Om dragreglaget inte syns kan det finnas en knapp där det står ”Aktivera taltjänster och inmatningsförslag”.

   Så här dikterar du text i Windows

   När du har slagit på funktionen för att skriva med rösten kan du använda den för att transkribera i alla fält eller fönster som är kompatibla med text, till exempel anteckningar, ordbehandlare, sökrutor med mera.

   1. Öppna programmet eller fönstret där du vill diktera.
   2. Tryck på Win + H. Den här tangentkombinationen är en genväg och öppnar taligenkänningen på skärmen.
   3. Börja tala som vanligt så visas texten.

   Om det blir några minuters paus eller om du klickar i ett annat fönster med musen avbryter Windows taligenkänningen. För att börja om igen måste du klicka på mikrofonen på kontrollpanelen på skärmen. Stoppa taligenkänningen genom att stänga kontrollpanelen på skärmen.

   Vill du veta mer om Semantix lösningar för transkribering av ljud och video?

   Ladda ner vår kostnadsfria mall för transkribering

   Här laddar du ned mallar för både ordagrann (detaljerad) transkribering och standardtranskribering. Formaten och exemplen kan användas i ditt egna arbetsdokument.