5 steg till jobbet som tolk

Att jobba som tolk är både flexibelt och givande. Idag är det många i Sverige som besitter de efterfrågade språkkunskaperna, men som inte känner till möjligheten att jobba som tolk. Hur går man då tillväga för att bli tolk? Vilka krav ställs? Vilken utbildning behöver man? Här berättar vi allt du behöver veta om tolkyrket.

Entusiastisk kvinna berättar om nöjet att jobba som konferenstolk

1. Språk

Det första steget till att bli tolk är naturligtvis att du måste behärska minst två olika språk flytande. För att jobba som tolk i Sverige så måste ett av språken vara svenska. Vill du däremot jobba som konferenstolk så kan språkkombinationerna variera och svenska är inte alltid ett krav.

2. Utbildning

Det räcker inte med språkkunskaperna. Någon slags tolkutbildning är alltid nödvändig för att jobba som tolk. Först och främst måste du lära dig god tolksed – de regler och lagar som gäller när du ska ut och tolka i samhället. Utöver det så måste du ha kunskaper inom de olika områden som en tolk är verksam, som sjukvårds-, samhälls- och asyltolkning. På www.blitolk.nu finns information om de olika tolkutbildningar som vi på Semantix rekommenderar. Där hittar du olika grundutbildningar till kontakttolk, och även till teckenspråks- och dövblindtolk och skrivtolk, som alla är godkända och står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Om det saknas tolkutbildning i ditt språk – hör av dig till oss med en intresseanmälan så hjälper vi dig.

3. Intresseanmälan

När du är färdigutbildad tolk så är det dags att börja söka jobb. Nu kan du skicka in en intresseanmälan på vår webbplats. Alla våra ansökningar ska komma in via webbformuläret. När du har gått klart din utbildning så får du ett utbildningsbevis som du ska skicka in tillsammans med din ansökan. Semantix kräver också in ett utdrag ur Polisens belastningsregister från alla som vill jobba som tolk för oss. Du kan beställa hem ditt belastningsregister på www.polisen.se (§9, belastningsregister för enskild person). Detta ska inte öppnas när du får hem det. Det ska skickas till oss med post i ett oöppnat kuvert. Vi behöver också ett foto till din tolkbricka.

På Semantix kan du söka arbete som frilanstolk. Innan du kan börjar arbeta som tolk för oss så kommer du att genomgå vår rekryteringsprocess. Du kommer att bli intervjuad via telefon och ska skriva under våra avtal.

4. Börja tolka

När du har gått igenom ovanstående steg och blivit godkänd i rekryteringsprocessen så är det dags att börja tolka. Du blir då registrerad i vår portal eTolk och kan bli erbjuden uppdrag. Det går bra att arbeta både som kontakt- och distanstolk och beroende på var du bor och vilka språk du behärskar så finns god chans att du kan jobba som tolk på heltid, vi kan dock inte garantera dig som frilansande tolk att det alltid finns uppdrag.

5. Använd eTolk och Semantix app

När du har blivit registrerad så har du koll på alla dina uppdrag i tolkportalen eTolk på webben. Vi har också en app som har blivit väldigt uppskattad av våra tolkar. Du får förfrågningar i appen och kan där tacka ja eller nej till förfrågningar på uppdrag. På våra kontor i Stockholm och Uppsala sitter tolkkoordinatorer som hanterar alla tolkningsuppdrag.

Vi hoppas att detta gjort dig intresserad av att bli tolk och önskar dig hjärtligt välkommen till Semantix!

Ansök som frilanstolk åt Semantix