Så påverkar language intelligence tolkmarknaden

Nimdzi, ett internationellt marknadsundersökningsföretag som undersöker hela språktjänstbranschen, släppte nyligen Nimdzi Interpreting Index 2019, där Semantix rankas som ett av de fem främsta tolkföretagen i världen. Rapporten rankar de största aktörerna i branschen, innehåller information om storleken på tolkmarknaden samt sammanfattar vad som händer på den just nu.

De största köparna av tolktjänster är sektorer som immigration, rättsväsendet, myndigheter, MICE (möten, incitament, konferenser och utställningar) och hälso- och sjukvården – sektorer som du kanske inte förknippar med tekniska framsteg. Om man studerar rapporten hittar man emellertid flera tecken på att language intelligence (artificiell språkintelligens) gör sitt intåg på tolkmarknaden. I det här blogginlägget har vi sammanfattat tre belägg för detta.

Framväxten av virtuell tolkningsteknik

Det blir allt vanligare att tolkkunder drar nytta av virtuell tolkningsteknik, och tekniken börjar forma marknaden på olika sätt. De flesta stora tolkföretagen har infört fjärrtolkning i någon form. För närvarande dominerar fortfarande tolkning över telefon, men fjärrtolkning via video blir gradvis allt vanligare. Genom att göra det möjligt att läsa visuella signaler ger fjärrtolkning användarna möjlighet att ta in mänskliga interaktioner i ett bredare spektrum.

Bland fördelarna med virtuell tolkningsteknik kan nämnas att tekniken gör det möjligt att använda tolkning vid mindre möten där tolktjänster tidigare har varit för dyra eller tekniskt omöjliga. En annan fördel är att den virtuella tekniken gör det möjligt för tolkarna att tillhandahålla sina tjänster i olika tidszoner. Kort sagt gör virtuell tolkningsteknik det möjligt att ta fram prisvärda lösningar som kan öka effektiviteten och användas på nya sätt.

Maskintolkning - en verklighet

Maskintolkning, även kallat automatiserad tolkning, är inte längre bara ett begrepp. Även om maskintolkning inte är lika avancerad som maskinöversättning ännu, så har den utvecklats mycket. Tekniken har fortfarande ett antal mindre problem, men den finns och fungerar, och vissa lösningar erbjuds till och med gratis på marknaden. Ett exempel på detta är Google Translatotron, ett system som kan direktöversätta tal från ett språk till tal på ett annat språk, utan att först omvandlas till text, som har varit fallet tidigare. Dessutom översätter systemet inte bara orden du säger utan fångar även tonfallet och kadensen i din röst. Tolkningen är kanske ännu inte helt korrekt, men i informella sammanhang kan det fortfarande vara användbart. Och en sak som du kan vara säker på är att tekniken kommer att fortsätta utvecklas och förbättras. Detta är ett område som det definitivt kommer att bli intressant att följa.

Konsumentmarknaden som föregångare

I Japan har det varit en hel del hype kring teknik på tolkningsmarknaden. Inför sommar-OS i Tokyo 2020 har flera språkteknikföretag börjat rikta sig till den japanska marknaden, och då främst till enskilda konsumenter snarare än den offentliga sektorn eller privata företag. Detta är en ganska ovanlig trend, men enligt Nimdzi finns det troligtvis två orsaker till detta:

  • Japan är ett land där användningen av modern teknik är utbredd. Dessutom tenderar japaner att verkligen gilla att ha de senaste prylarna, och språkteknik är inget undantag.
  • Japan är fortfarande ett i huvudsak enspråkigt samhälle. Turismen växer dock, och med ett OS som kommer att hållas i landet nästa år väntas turismen öka ytterligare. Behovet av on demand-språklösningar kommer sannolikt att öka i takt med att turismen ökar.

Denna kombination av omständigheter har resulterat i en boom för maskintolkningsutrustning. Tiden kommer att utvisa om hypen består och om detta är en utveckling som kommer att spridas till övriga världen och till offentlig och privat sektor.

Sammanfattningsvis har det sätt som språk används som strategisk tillgång börjat anta allt fler skepnader, och om det är något som du kan vara säker på så är det att tekniken kommer att fortsätta utvecklas i snabb takt.

Fortsätt följa oss för att hålla dig uppdaterad om de senaste framstegen och hur du kan dra nytta av dem.

Vill du veta mer om tolktjänster?