Så här lokaliserar och optimerar du ditt videoinnehåll för den globala marknaden

Det är inte bara skriftligt innehåll som kan dra nytta av SEO och lokalisering. Genom att optimera ditt videoinnehåll når du ut till marknader över hela världen.

Innehåll
  Innehåll

   Under de senaste åren har videoinnehåll blivit otroligt utbrett på internet. I och med att 72 % av kunderna föredrar att utforska produkter och tjänster via video är det ingen överraskning att både annonsörer och kunder uppskattar mediet otroligt mycket. För att få in foten på den globala marknaden behöver man dock lokalisera marknadsföringsvideor så att de passar olika målgrupper runt om i världen.

   En viktig aspekt av lokalisering av videoinnehåll är optimering. Precis som alla andra former av onlineinnehåll måste videor optimeras för populära sökmotorer så att de når ut till de tänkta målgrupperna.

   Så här optimerar du ditt videoinnehåll så att det fångar potentiella kunders uppmärksamhet på alla dina globala marknader.

   1. Utarbeta din SEO-strategi för video

   En effektiv SEO-strategi för ditt videoinnehåll börjar med noggranna efterforskningar om de marknader du vill rikta in dig på. Den mest uppenbara biten som påverkar din SEO för en viss region är språket som talas. Det är också viktigt att ta hänsyn till kulturella och beteendemässiga skillnader.

   En bra idé är att hålla videoinnehållet så regionalt neutralt som möjligt för att minska den tid och kostnad som krävs för att anpassa det för lokala marknader.

   Hur kan du förmedla ditt budskap på ett sätt som både engagerar människor och är klart och tydligt runt om i världen?

   En annan aspekt av SEO att ha i åtanke är hur snabbt det åldras. Tidlöst innehåll kommer att fortsätta att ge avkastning på din investering i många år framöver, medan kortlivat innehåll snabbt försvinner från potentiella kunders radar.

   2. Lokalisera din videodialog

   Video är naturligtvis främst ett visuellt medium, men dialogen är också en viktig del av marknadsföringsbudskapet. Genom att lokalisera språket kan du ge målgruppen mycket mer än bara grundläggande förståelse. Lokalisering gör att ditt varumärke och dina produkter och tjänster uppfattas som en naturlig del av lokalsamhället och inte som att de kommer från ett avlägset land utan koppling till den lokala kulturen.

   Hur ska du göra för att lokalisera en voice-over i en video? De tre vanligaste lösningarna på denna översättningsutmaning är: undertextning, inspelning av en ny voice-over eller transkribering.

   Lägg till undertextning

   Undertextning är skriftlig översättning av dialogen i en video, vilket gör det möjligt för en internationell publik som inte talar originalspråket i videon att förstå innehållet. Även om det är möjligt att automatisera undertextning på till exempel YouTube eller genom Google Translate når den kvaliteten inte upp till den lokaliseringsstandard som ett internationellt varumärke behöver. Automatiserad översättning kan leda till obegripliga eller i värsta fall till och med stötande resultat som kan skada ditt rykte. Ett bättre alternativ för företag som behöver garanterat korrekta översättningar med företagets bästa i åtanke är att samarbeta med en professionell språktjänstleverantör. Slutligen vill vi understryka att eftersom 92 % av kunderna tittar på videor utan ljud är undertextning en viktig aspekt att tänka på även på din hemmamarknad.

   Inspelning av en ny voice-over

   Ett alternativ är att spela in voice-over, en berättarröst som förmedlar dialogen i en video på det nya språket samtidigt som originalljudet hörs tyst i bakgrunden. En mer komplex process, där de ursprungliga rösterna tas bort helt och endast det nya språket hörs, kallas dubbning. För både voice-over och dubbning anlitar språktjänstföretaget röstskådespelare som spelar in dialogen på det nya språket. Det handlar om mer än att bara återge dialogen med ord, skådespelarna som spelar in det nya ljudspåret använder också rätt tonfall som matchar originalet.

   Transkribering

   En transkription är ett skriftligt dokument som innehåller varje ord som talas i en video. Efter att man transkriberat en video är det relativt enkelt att översätta den till olika språk. Internationella tittare kan sedan använda sig av transkriptionen för att förstå dialogen i videon.

   3. Optimera för lokaliserade sökord

   Videons titel, beskrivning och metataggar ska ligga i framkant för din SEO-strategi. All ytterligare dokumentation, till exempel en transkription, kan också optimeras. Inkludera regionspecifika sökord för att maximera resultaten för varje internationell målgrupp.

   4. Skriv en intresseväckande beskrivning

   En välformulerad beskrivning av din video lockar potentiella tittare, och väl utvalda nyckelord förbättrar också SEO. Begränsa inte beskrivningen till bara en eller två meningar – dra i stället full nytta av teckenbegränsningen och formulera en tydlig beskrivning av videons innehåll och syfte. Som med all annan marknadsföringskommunikation ska du förmedla fördelarna till kunden och avsluta med en inspirerande call to action.

   5. Använd hashtaggar

   Om du använder hashtaggar på rätt sätt kan din video uppmärksammas av otroliga många personer som annars aldrig hade hittat dig. Hashtaggar ökar medvetenheten bland dina valda målgrupper, förbättrar SEO och gör att din video kan synas bland populära ämnen. Men överdriv inte antalet hashtaggar eftersom sökmotoralgoritmer flaggar överdriven användning.

   Locka en global publik med dina videor

   Videoinnehåll som ser ut att ha skapats lokalt, oavsett var i världen det visas, bygger värdefulla lokala kommersiella relationer. En lokaliserad videoinnehållsstrategi är därför avgörande för den globala försäljningen.

   För att säkerställa att alla aspekter av ditt videoinnehåll är lokaliserade och optimerade för internationell framgång behöver du expertkunskap inom ett antal olika områden, inklusive språk, marknadsföring, teknik och kultur. På Semantix sammanför vi dessa expertområden så att lokalt innehåll kan nå ut globalt.

   Har du bestämt dig för att använda video som en del av din marknadsföringsstrategi?