Lös internationella utmaningar inom digitala utbildningar med lokaliserad e-learning

Engagera och utbilda dina globala medarbetare, var de än finns i världen, med lokaliserad e-learning – det enkla och kostnadseffektiva sättet att optimera dina online-utbildningar.

Utbildning och medarbetarutveckling har en central roll för många företag och deras framgångar. Fördelarna med effektiv fortbildning omfattar allt från bättre trivsel på jobbet till ökad innovation och lönsamhet.

När verksamheten omfattar olika team av medarbetare på flera olika platser runt om i världen kan traditionella former av medarbetarutbildning vara svåra att genomföra och hantera, och kan leda till både förseningar och extra kostnader.

Så hur kan ett globalt företag använda utbildnings- och utvecklingsprogram för att optimera medarbetarnas potential och hålla jämna steg med nya krav på marknaden? Jo, genom att utnyttja potentialen hos e-learning.

Vad är e-learning?

E-learning handlar om utbildning där kunskaper och färdigheter förmedlas digitalt. Företag som är verksamma internationellt och har flerspråkiga medarbetare runt om i världen, kan använda e-learning för att relativt enkelt leverera kostnadseffektiv utbildning till samtliga medarbetare.

Oavsett var kursdeltagarna befinner sig i världen och vilket språk de än talar, kan ett väl utarbetat e-learningprogram se till att de upplever samma höga utbildningsstandard som de skulle få med en utbildning på företagets huvudkontor.

E-learning gör det enklare att tillgodose alla typer av utbildningsbehov, och därför har efterfrågan på digitala utbildningar aldrig varit större – inte minst nu när många fler jobbar hemifrån.

Vill du veta mer om Semantix lösningar för e-learning?

Så skapar du en e-kurs

Att ta fram ett e-learningprogram inom snäva tidsramar är en tuff uppgift för alla utbildningsansvariga. När tiden för företagets produktlanseringar krymper och marknadslagstiftningen ständigt förändras, är det inte bara viktigt att medarbetarna har de nödvändiga kunskaperna, utan även att själva organisationen fortsätter uppfylla internationella juridiska krav.

Här delar vi med oss av några av de bästa sätten att implementera ett effektivt, flerspråkigt e-learningprogram. Om du följer de här fem stegen kan du anpassa din online-utbildning efter varje individs behov och göra den både konkret och engagerande.

Så skapar du en e-kurs

1. Bedöm utbildningens omfattning och tillgängliga resurser

En första bedömning av utbildningens mål är avgörande för att säkerställa att innehållet tas fram för att uppnå ett specifikt syfte och se till att slutresultaten är mätbara utifrån väl definierade kriterier. Andra viktiga parametrar som behöver identifieras innan man kan börja sätta ihop kursen är vilka utbildningsresurser som finns tillgängliga och hur stor budget man har.

Budgeten kan utgöra en begränsning för de utbildningsansvariga som ska ta fram e‑learningen, framför allt när man tar fram egna kurser internt. När en utbildning behövs för att uppfylla krav från ett externt organ eller ett externt regelverk – särskilt på flera marknader – måste innehållet uppfylla dessa krav, och det ofta inom en angiven tidsgräns. Om en organisation väljer att lägga ut sin e-learning på ett externt företag, ligger ansvaret på tredjepartsleverantören.

2. Förbered en översikt över innehåll och metoder

Förbered en storyboard med utbildningsmaterialet. Välj en lämplig designlösning och gör en kostnadsberäkning. Testa sedan dessa på en lärplattform – det vill säga en programvara som används för att administrera, dokumentera, spåra, rapportera, automatisera och leverera utbildningen.

3. Sätt samman kursen i ett publiceringsverktyg

När översikten har granskats och godkänts av alla relevanta parter, tas kursen fram i ett särskilt publiceringsverktyg. I det här verktyget kan man kombinera grafik, animationer, video, ljud och andra former av multimedia för att sätta ihop hela utbildningspaketet.

4. Testa att det är lätt att förstå och använda

För att bedöma e‑learningprogrammets användbarhet behöver det testas av personer som ser det för första gången i sin egen miljö. Det är framför allt två saker man behöver titta på: om språket är lätt att förstå och om tekniken är lätt att använda.

En noggrann bedömning är ett bra sätt att stresstesta en online‑utbildning. Genom att identifiera svagheter, implementera lösningar och på nytt testa det omarbetade materialet, kan utbildningsleverantören finslipa sin e‑learning. Ju högre kvalitet materialet har efter det här steget, desto snabbare och enklare blir nästa steg.

5. Lokalisera för varje marknad

Språk och kulturella faktorer påverkar individens inlärningsförmåga. Att enbart översätta e‑learninginnehållet till användarens språk räcker därför inte, utan innehållet behöver också lokaliseras.

Lokalisering innebär en anpassning av utbildningens innehåll så att det verkar ha skapats av och för den lokala användaren. Det omfattar bland annat att ändra text, ljud och bild så att de överensstämmer med kulturen, beteendet och de juridiska kraven på den lokala marknaden. Lokalisering omfattar även till synes små men väldigt viktiga ändringar av exempelvis måttenheter och hur datum skrivs.

Varför ska man lokalisera e-utbildningar?

När man lokaliserar innehållet i företagets e-learning får man större effekt av online‑utbildningen på flera sätt. Här är fyra viktiga fördelar:

Varför ska man lokalisera e-utbildningar?

Ökad säkerhet för medarbetarna

Forskning tyder på att 25 procent av arbetsrelaterade säkerhetsincidenter åtminstone delvis beror på språkliga problem. Oavsett om det handlar om utbildning i hur en ny maskin ska användas, om vad man ska göra om det börjar brinna eller om hur man varnar för risker i en farlig miljö är det helt avgörande att det inte finns utrymme för missförstånd.

Engagerade medarbetare

Alla nya medarbetare, särskilt de som inte är på plats på arbetsplatsen, behöver känna fullt engagemang för sitt arbete och företaget de jobbar för. Annars kan motivationen avta, uppsägningarna öka och produktiviteten minska. Lokalisering är ett bra sätt att säkerställa att alla medarbetare respekteras och uppmärksammas på samma sätt.

Säkrad regelefterlevnad

Bristfällig regelefterlevnad kan kosta ett företag miljontals kronor, medan en utbildning i regelefterlevnad bara kostar en bråkdel. Till skillnad från översättning tar lokalisering hänsyn till lokala regler och bestämmelser. Om sådana avgörande faktorer inte förebyggs på rätt sätt kan de sätta käppar i hjulet för den lokala verksamheten.

Ökade intäkter

De fördelar som beskrivs ovan, och fler än så, gör att kostnaderna för lokaliserad utbildning brukar vara väl investerade pengar. Faktum är att studier visar att för varje krona som används till att lokalisera e-learningmaterialet kan man förvänta sig en genomsnittlig avkastning på 25 kronor.

Uppnå utbildningsmålen för dina globala medarbetare

För att kunna optimera kursdeltagarnas engagemang och avkastningen på investeringen behöver innehållet i en e-kurs lokaliseras. Lokalisering gör innehållet i online-utbildningen intressant, relevant, interaktivt och lätt att förstå, oavsett användarens språk och fysiska placering.

Många företag väljer att lägga ut utbildningen och samarbeta med en extern leverantör, som kan leverera lokaliserade e-learningmoduler och effektivisera kursupplägget – för att spara tid, optimera resurser, göra det enklare att uppdatera innehållet samt dra nytta av diverse expertkompetens.

Lokaliserade kurser gör att företag kan hålla kontakten med och i högre grad behålla sina globala medarbetare och samtidigt öka produktiviteten. Men lokaliseringsprocessen kan vara komplex och tidskrävande. För att undvika vanliga fallgropar bör ditt källmaterial utformas med tanke på lokalisering.

Tack vare omfattande erfarenhet och expertis inom alla aspekter av lokaliserad e-learning kan vi hjälpa dig ta utbildningsnivån inom ditt företag till högsta nivå.

Vill du veta mer om våra tjänster?