Korrekturläsning – en gör-det-själv-guide

Att korrekturläsa är på många sätt ett ganska otacksamt arbete. Det märks nämligen bara om du gjort ett dåligt jobb. För ingen läsare reagerar ju på hur många rättstavade ord som finns i en text, däremot tenderar vi att notera – och irritera oss på – felen. Men vad är egentligen korrekturläsning och hur går man bäst till väga? Läs vår guide för att lära dig allt du behöver veta.

Innehåll
  Innehåll

   Varför korrekturläsa?

   Korrekturläsning är ofta det sista steget en text går igenom innan den publiceras eller går till tryck. Målet är att miniminera antalet språkliga fel och störningsmoment i texten. Det handlar dels om att läsaren både ska kunna och vilja ta till sig det som står, men också om att avsändaren ska framstå som seriös och trovärdig. Du har säkert själv läst en text någon gång som innehöll massor av stavfel. Visst var det irriterande? Knappast så du vill att en läsare känner inför din egen text.

   Det är nästan alltid bäst att låta någon annan korrekturläsa det du själv skrivit. Det kanske låter som en myt, men det finns faktiskt en naturlig förklaring. När du läser en text du själv har arbetat med så vet din hjärna nämligen redan vad som kommer, och är därför beredd på nästa ord. När någonting är fel i texten så hjälper hjärnan till att rätta det, till exempel genom att fylla i saknade ord och kasta om bokstäver i felstavningar. Det är därför mycket svårare att upptäcka språkliga fel i din egen text, hur noggrann du än tycker att du är.

   Professionella korrekturläsnings- och språkgranskningstjänster av branschexperter

   Vad gör en korrekturläsare?

   En korrekturläsning är i grund och botten en noggrann genomläsning av en text, där fokus främst ligger på form. Korrekturläsarens uppdrag är att se till att en text är korrekt och konsekvent, och det innefattar allt från att rätta stavfel till att säkerställa att punktlistor är skrivna enligt konstens alla regler.

   Korrekturläsaren ser bland annat till att
   • stavning följer svenska skrivregler och är konsekvent
   • skiljetecken används på rätt sätt
   • radbyten, rubriker och styckesindelning är i sin ordning
   • förkortningar är korrekta och konsekvent skrivna
   • dubbla mellanslag tas bort
   • det inte finns några syftningsfel, till exempel i meningar med flera bisatser
   • siffror är korrekt skrivna

   Vid en korrekturläsning utan särskilda instruktioner ska det kännas ganska enkelt att göra små justeringar utan att behöva fundera för länge. Här handlar det främst om vad som är rätt och fel språkligt, och du ska kunna göra de flesta ändringarna utan att behöva någon input utifrån. Men det kan också finnas företagsspecifika språkregler du behöver känna till, eller särskilda önskemål från den som bett dig att korrekturläsa. I vissa fall förväntas du till exempel kontrollera fakta, se över layout, eller säkerställa att texten inte innehåller några logiska luckor. Så se till att vara överens med din uppdragsgivare om vad du förväntas göra innan du börjar.

   Hur blir man en bra korrekturläsare?

   En riktigt bra korrekturläsare korrekturläser. Mycket, och ofta. Han eller hon läser och har kunskap om många olika slags texter – tidningstexter, skönlitteratur, bloggartiklar – och har lärt sig att snabbt upptäcka och korrigera sådant som andra lätt missar. Hen är noggrann och tålmodig, och har naturligtvis bra koll på svenska skrivregler.

   Den stora utmaningen i korrekturläsning ligger i att läsa texten utan att fastna i innehållet, hur intressant det än må vara. För att upptäcka fel som dubbla mellanslag, ord som upprepas eller bokstäver som kastats om mitt inne i ord, krävs koncentration och en förmåga att låta ögat vila på varje ord, ett ord i taget. När hjärnan blir trött börjar den automatiskt hoppa över bokstäver och ord, och får mycket svårare att upptäcka fel. En pigg korrekturläsare är en bra korrekturläsare. Därför är det alltid bäst att korrekturläsa korta stunder i taget.

   Ladda ner vår checklista för korrekturläsning nu!

   Förbättra ditt skrivande med vår omfattande checklista för korrekturläsning! Ladda ner det här viktiga verktyget för skribenter och copywriters idag för att se till att du fångar upp alla stavfel, grammatiska fel och formateringsproblem.

   Alla kan korra!

   Precis som med det mesta så är det alltså övning som ger färdighet. Men självklart går det utmärkt att läsa korrektur även om du aldrig gjort det förut. Allt som behövs är papper och penna, eller (vilket såklart är vanligast idag) en ordbehandlare. Men i början är det inte alltid så lätt att veta hur man ska gå till väga, och ibland behöver även den mest erfarna korrläsaren lite hjälp på traven. Här kommer fem tips till dig som är ny på korrekturläsning eller behöver fräscha upp tekniken lite:

   Fem tips till dig som korrar:
   • Ha inte bråttom! Stress och korrekturläsning går inte ihop.
   • Ändra teckensnitt då och då – det gör det ofta lättare att se saker som dubbla mellanslag och oönskade radbyten.
   • Skriv ut texten på papper – det kan också göra det lättare att se.
   • Är du trött? Lämna din arbetsplats och gör något annat en stund. (Eller gå och lägg dig och fortsätt imorgon.😊)
   • Har du skrivit texten själv? Låt texten vila före korrektur. Ju längre, desto bättre, men minst ett dygn.

   Korrekturläsning eller språkgranskning?

   Har du känslan av att texten du arbetar med egentligen skulle behöva mer omfattande redigering? Då kanske du borde fundera på en språkgranskning.

   I en språkgranskning dyker man ner betydligt djupare i texten. Det tar ofta längre tid än korrekturläsningar och drar ofta nytta av en bra dialog med textförfattaren. Här handlar det inte bara om språklig korrekthet, utan också om den tilltänkta läsaren och den kontext som texten ska läsas i. Vad är textens syfte och uppfylls det i textens nuvarande skick? Om inte, vad kan ändras för att skapa bättre förutsättningar att nå fram till den tilltänkta publiken?

   Korrekturläsning och språkgranskning hos Semantix

   Det finns många begrepp att hålla reda på när det gäller nivåer av kontroll och redigering av nyskrivna texter eller översättningar, och det är inte alltid lätt att veta skillnaden. Som tur är gör vi det.

   Vill du veta mer, eller vill du ha en offert på korrekturläsning?

   Ladda ner vår checklista för korrekturläsning

   Förbättra ditt skrivande med vår omfattande checklista för korrekturläsning! Ladda ner det här viktiga verktyget för skribenter och copywriters idag för att se till att du fångar upp alla stavfel, grammatiska fel och formateringsproblem.