Inga språkhinder för Kulturskolans utbud

Kulturskolan i Norge arbetar målmedvetet med att minska de språkhinder som står i vägen för barns och ungas deltagande. Semantix har bistått med sin kompetens och introducerat undertextning och voice-over som redskap för att underlätta inkluderingen. Ett spännande projekt!

Vårt mål är att ta bort språkhinder och ge alla människor möjlighet att ta del av information, oavsett vilket språk de talar. Självklart blev vi entusiastiska över att få samarbeta med det norska Utbildningsdepartement – Utdanningsdirektoratet – och utveckla medialösningar som underlättar för barn och unga att ta del av Kulturskolans utbud.

Utdanningsdirektoratet (Udir) ansvarar för tillsyn av utbildningsverksamheten, inklusive reglering och styrning av förskolor, grundskolor och gymnasier. Udir bär även tillsynsansvar för de kommunala kulturskolorna. Till Udirs uppdrag hör att säkerställa att det som beslutas i lagar och förordningar faktiskt genomförs.

Udir samlar in nationell statistik för skolväsendet, dit även Kulturskolan räknas, och använder sina analyser som utgångspunkt för ny forskning och stödjande utvecklingsinsatser. Man tar fram strategier och metoder för styrning av positiva förändringsprocesser inom skolan värld. Utredningar har visat att Kulturskolan behöver metoder för ökad inkludering av barn av olika härkomst och med olika behov.

Utbildningsdepartementets främsta mål är att garantera att varje elev, student och lärling får tillgång till bästa möjliga utbildning. Vi på Semantix är stolta över att kunna stödja detta viktiga arbete.

Samarbetet med Udir har innefattat att Semantix levererat tjänster för voice-over och undertextning till Kulturskolan. I projektet ingick en videopresentation med information om hur barn och unga kan anmäla sig till Kulturskolans aktiviteter.

Semantix har försett presentationen med voice-overs och undertexter på ukrainska, spanska och kantonesiska

Engelska

Ukrainska

Spanska

Kantonesiska

Så här uttalar sig Mari Johansen på Norges Utdanningsdirektorat om projektet:

Vi på Udir har som mål att alla föräldrar ska kunna ta del av information om att Kulturskolan är en plats där deras barn får upptäcka nya intressen, testa nya kulturella uttryck och utveckla sina talanger. Vi vill också förmedla att Kulturskolan kan bidra med positiv inverkan på såväl skolmiljön som lokalsamhället och att eleverna växer och utvecklas när de får vara delaktiga i närsamhällets kulturliv. 

Med hjälp av Semantix kan vi nå fler med vår information om Kulturskolan och stödja kommunernas arbete med att utveckla de lokala kulturskolorna. Genom att förse vår videopresentation med voice-overs och undertexter på olika språk gör vi det möjligt för ännu fler föräldrar att ta del av tydlig information om vad Kulturskolan är och vad den har att erbjuda barn och unga.

Klicka på länken nedan för mer information om hur Semantix kan bistå just er med multimedia-tjänster på fler än 200 olika språk.

Språktjänster för multimedia, anpassade efter dina behov.