Sju tips för ett bra tolksamtal

Med hjälp av en tolk kan du föra ett samtal med en person som inte talar samma språk som du. Här ger vi dig sju tips på vad du kan göra för att ditt tolksamtal ska bli så bra som möjligt.

Samtal mellan två kvinnor och en man.

1. Placera er i en triangel

Om ni är tre personer, sätt er som i en triangel. Tolken ska sitta i spetsen av triangeln och du och den du talar med ska sitta mitt emot varandra för att kunna ha ögonkontakt under samtalet. Tolken är närvarande endast för att möjliggöra ett samtal mellan två personer som inte behärskar samma språk.

2. Tala direkt till den som du träffar

Tolken kommer att översätta det som du och din samtalspartner säger i jag-form. Tala därför direkt till den som du träffar och inte till tolken.

3. Tala lugnt och i lagom korta pass

För att tolken ska kunna översätta är det viktigt att du talar tydligt, lugnt och inte använder för långa stycken i taget. Låt tolken tala till punkt och avbryt inte i onödan.

4. Ge tid till tolken att hitta rätt översättning

Det är du som är ämnesexperten och tolken som är språkexperten. Du kan behöva förtydliga och förklara emellanåt. Tolken kan även behöva använda sin ordbok eller rådfråga någon annan, så var beredd att ge tid till detta.

5. Tänk på att tolken översätter allt

Tolken översätter allt som sägs i rummet under samtalet – tänk på det vid eventuella telefonsamtal eller andra avbrott.

6. Ställ kontrollfrågor, upprepa och skriv ner

Det är din uppgift att få din samtalspartner att förstå vad du menar. Ställ kontrollfrågor så att du ser att budskapet har gått fram. Skriv ner siffror, namn och datum för att vara helt säker på att det blivit rätt.

7. Planera ditt samtal väl

Det tar längre tid att samtala genom tolk – planera därför ditt samtal väl. Ta en paus om samtalet överskrider en timme.

Boka en tolk här