Transkription – transkribering?

Transkription, eller transkribering som många kallar det, är konsten att överföra tal från ljud- eller videoinspelningar till skrift.

Kvinna med hörlurar sitter och skriver

Transkribering handlar om mer än att bara lyssna på inspelningar. Ljudupptagningen måste förstås på djupet, både vad gäller innehåll och ljud, och den måste transkriberas utan att något utelämnas. Det tar tid att lära sig att transkribera snabbt och korrekt. Därför kan du spara tid och pengar genom att låta en av våra erfarna experter ta hand om det åt dig. Våra transkriberare har lång erfarenhet av att överföra ljud till text, vare sig det är i samband med polis- och advokatförhör, intervjuer i forskningsprojekt, föreläsningar eller annat.

Vad är transkription?

Transkribering betyder omvandlingen av ljud till text. Transkription är inte detsamma som att skriva ned. Oavsett om transkriptionen gäller en intervju, ett förhör i en rättegång, eller en deltagare i en undersökning, kan man inte bara skriva ned de ord som sagts. Beroende på uppgiftens syfte eller fokus kan det vara nödvändigt att markera allt från stavelser som sägs med eftertryck till ljud som är tvekande och utdragna.

Har du intervjuer eller andra inspelningar som du måste ha ner på papper, kan vi stå för transkription av den, så att du sparar tid. Termlistor skapas med godkända termer som följer ditt varumärke, liksom riktlinjer som säkerställer en konsekvent språkversion.

Transkribera ljud till text?

Vi kan transkribera från nästan alla vanliga ljud- och videoformat, och vi levererar transkriptionen tillbaka i det format du föredrar. Tack vare den stora räckvidden hos vårt globala nätverk hjälper vi dig med transkriptionen av praktiskt taget alla språk, och om du vill få det transkriberade materialet översatt till ett annat språk kan vi även bistå med det. Eftersom det finns många faktorer som påverkar tiden det tar att transkribera tar vi betalt per arbetstimme, inte per inspelad minut.

Vill du beställa en transkribering?

Våra 5 bästa tips för en högkvalitativ ljudinspelning

En högkvalitativ ljudinspelning kan underlätta transkriptionsarbetet mycket och kommer högst troligen att resultera i ett lägre pris för er transkription.

1. Undvik bakgrundsljud. Mikrofoner kan enkelt ta upp bakgrundsljud. Stäng alla dörrar och se till att personer som befinner sig i närheten talar så lite som möjligt.

2. Tala en i taget, utan att prata över eller avbryta varandra.

3. Placera mikrofonen i en position där den kommer att kunna ta upp ljudet från alla högtalare.

4. Tala tydligt och långsamt.

5. Använd bra utrustning. Inspelning med hjälp av en diktafon med en inbyggd mikrofon eller analog ljudinspelningsutrustning kan ge ett slutresultat med sämre ljudkvalitet.

Faktorer som spelar in

Det är svårt att kunna ge ett fast pris på transkriptionen i förväg. Det finns så många faktorer som spelar in på hur utmanande jobbet är för våra språkkonsulter.

  • Fackområde. Det går snabbare att transkribera intervjuer om allmänna och vardagliga ämnen än t.ex. avancerade kliniska studier. Transkriberaren måste i det senare fallet lägga extra tid på att söka upp de medicinska termerna för att säkerställa att de är korrekt stavade.
  • Flera som talar. Ju fler människor som pratar på inspelningen, desto längre tid tar uppdraget. I gruppstudier är det inte onormalt med 5–10 deltagare, och då händer det ofta att de talar i munnen på varandra. En av uppgifterna under en transkription är också att koppla rätt tal/text till rätt deltagare.
  • Ljudkvalitet. Om inspelningen görs utomhus eller utan extern mikrofon finns det ofta bakgrundsljud eller ekon som gör att det blir svårare att höra vad som sägs.
  • Dialekt/brytning. Om de som talar har dialekt och eller bryter kan det vara nödvändigt att lyssna på bandet flera gånger för att höra vad som sägs.
  • Transkriptionsstil. Stilen bestämmer hur detaljerad transkriberingen blir.

Ordagrann transkription innebär “ord för ord”-transkribering och är den vanligaste metoden.

T.ex.: “... eftersom jag tror att det finns så många... eh... olika krav... och... eh... olika segment... att om du ska sätta fingret på ett av dem, så... så ja, det finns ett mycket stort behov i åldersgruppen mellan 25 och 50... eller 55 egentligen.”

Sann ordagrann transkription är den mest detaljerade metoden, där alla ljud och all icke-verbal kommunikation (t.ex. skratt och pauser) också inkluderas.

T.ex.: “... eftersom jag tror att det finns så många... eh... olika krav... och... eh... olika segment... att om du ska sätta fingret på ett av dem, så... så ja, det finns ett mycket stort behov i åldersgruppen mellan 25 och 50... [hostar] eller 55 egentligen.”

Intelligent ordagrann transkription är en stil som redigerar och förkortar texten för att skapa en lättläst transkription. Pauser och ofullständiga meningar tas bort.

T.ex.: “Det finns så många olika krav och segment, att om du ska sätta fingret på ett av dem, så finns det ett mycket stort behov i åldersgruppen mellan 25 och 55.”

Hör av dig om du vill veta mer