Vad är en auktoriserad översättning?

Du som brukar beställa översättningar har säkert stött på termen auktoriserad översättning. Men vad skiljer egentligen en auktoriserad översättning från en ”vanlig”?

Vad är en auktoriserad översättning?

Kort sagt kan man säga att en auktoriserad översättning är en översättning som har gjorts av en auktoriserad translator, det vill säga en översättare som har blivit auktoriserad av Kammarkollegiet. Man kan säga att Kammarkollegiet har ”gått i god” för att den auktoriserade translatorn kan göra korrekta översättningar med hög språklig standard.

Hur blir man auktoriserad translator?

Varje år anordnar Kammarkollegiet prov i olika språk för den som vill bli auktoriserad översättare. Provet är skriftligt och består av tre olika texter som ska översättas: en juridisk text, en ekonomisk och en allmän. Efteråt bedöms proven av två personer där en fokuserar på översättningens korrekthet och den andra mer på själva språket. Alla tre texter måste godkännas för att man ska få bli auktoriserad. Auktorisationen måste sedan förnyas vart femte år. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel.

När behövs en auktoriserad översättning?

Det beror på vad du ska använda översättningen till. En del kunder föredrar att använda auktoriserade översättare för väldigt många av sina översättningar, medan en del bara gör det i undantagsfall, t.ex. när det gäller ett avtal. Ibland är det slutanvändaren som kräver att översättningen ska vara auktoriserad – om du t.ex. vill få en bedömning av en utländsk utbildning kräver Universitets- och högskolerådet att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare. Detsamma kan gälla t.ex. för vigselbevis eller adoptionshandlingar.

En auktoriserad översättare är inte bäst på allt

Vissa beställare har uppfattningen att en auktoriserad översättning alltid är bättre än en ”vanlig”. Och visst – auktorisationen är en kvalitetsstämpel, särskilt om man vill ha en översättning inom ekonomi eller juridik (de specialområden som Kammarkollegiet testar i provet). Men om du behöver en översättning av ett läkarutlåtande, ett nytt dataspel eller en säljande text för ditt företag – då kan en icke-auktoriserad översättare med lång erfarenhet inom just den nischen vara ett bättre alternativ än en auktoriserad översättare som aldrig läst en operationsjournal eller ens spelat Tetris.

Det bästa du som beställare kan göra är att ta prata med översättningsbyrån – t.ex. Semantix – om just ditt uppdrag. Vi känner våra översättare och strävar alltid efter att hitta den översättare som är bäst lämpad för uppdraget, och ju mer information vi får från dig, desto bättre blir matchningen.

Beställ en auktoriserad översättning