Samhällsansvar

Leverantörer

Våra leverantörer är en viktig del av vår verksamhet. Vi skapar möjligheter för många leverantörer som annars skulle haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. I samarbetet med oss får de ett flexibelt arbete.

Medarbetare

Vi strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare. För oss innebär det att skapa en arbetsplats som främjar mångfald och behandlar alla anställda lika samt uppmuntra till utveckling och främja de anställdas deltagande.

Miljö

Vår verksamhet innebär inte någon betydande miljöpåverkan. Däremot ska vi ta hänsyn till miljön i de tjänster vi tillhandahåller och sträva efter att hålla vår miljöpåverkan på en så låg nivå som möjligt.

Rödhårig kvinna som jobbar som frilansöversättare pekar åt vänster

Semantix stödprojekt

Semantix är platinumsponsor i Översättare utan gränser (Translators Without Borders - TWB). Genom vårt medlemskap bidrar vi ekonomiskt till organisationens verksamhet och stödjer TWB:s arbete med att förbättra människors liv genom översättning!

En anledning till att Semantix valt att stödja TWB, förutom att deras kärnverksamhet går hand i hand med vår, är hur de samarbetar med andra hjälporganisationer. Genom att specialisera sig på det som de gör bäst – översättning – bidrar TWB med meningsfullt och välbehövligt stöd, som innebär att ett stort antal ideella hjälporganisationer kan fokusera på sin kärnverksamhet – att hjälpa utsatta människor – och därmed göra större skillnad.

Samarbete med Världshälsoorganisationen

Ett exempel på där TWB gjort skillnad är samarbetet med Världshälsoorganisationen under Ebola-epidemin. Här översatte man bland annat olika hälsobudskap till 30 språk i syfte att avslöja falska rykten om Ebola som var i omlopp och hindrade hjälporganisationernas arbete.

Under den pågående flyktingkrisen i Europa har TWB samarbetat med FN:s flyktingorgan UNHCR, Internews, IFRC, MercyCorps, DRC, Oxfam och Rädda barnen m.fl. genom att förse dessa med översättningar dygnet runt, på språk som arabiska, kurdiska, urdu, dari, pashto och tigrinja.

Om Translators Without Borders

TWB fokuserar i sitt arbete på områden som krishantering, utveckling, översättarutbildning och lobbying.

Översättare utan gränser är en unik organisation som

  • tillhandahåller översättningar till ideella organisationer inom områden som krishantering, hälsovård och utbildning
  • bygger upp kapacitet inom sitt område genom att utbilda nya översättare i bristspråk
  • ökar medvetenheten om varför språk är en så viktig faktor i det humanitära arbetet.
Läs mer om Translators Without Borders