Styrelse och ägare

Skyscraper

Peter Carrick

Ordförande

Gabriel Urwitz

Ledamot

Oskar Oxenstierna

Ledamot

Mattias Fyrenius

Ledamot

Annika Söderberg

Ledamot

Maria Ziv

Ledamot

Semantix ägare

Segulah, som grundades 1994, är ett private equity-bolag inriktat på utköpsaffärer av medelstora företag i Norden. Affärsmodellen bygger på majoritetsägande och ett aktivt engagemang av branschkunniga industriella rådgivare. Segulah förvaltar för närvarande cirka 8 miljarder kronor – huvudsakligen från internationella placerare av pensionskapital och donationskapital samt privata familjestiftelser. Segulah är en medelfristig ägare med ett perspektiv på att skapa förändring och uthålligt värde under en period om mellan 5 och 7 år.

Segulah vill att portföljbolag ska öka sin lönsamhet till exempel genom att bredda sin verksamhet och genom geografisk expansion och förvärv. Segulah Advisor AB är exklusiv investeringsrådgivare till de brittiska fonderna Segulah III L.P., Segulah IV L.P. och Segulah V L.P. Besök gärna deras webbplats segulah.se för mer information.

Vill du veta mer?