Alle on koottu yleisimmät meille esitetyt kysymykset käännöksiin liittyen

 • Käännättekö kaikille kielille?

  Kyllä, käännämme kaikille kielille.

 • Palveletteko yksityishenkilöitä?

  Valitettavasti emme.

  Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton sivuilla osoitteessa www.sktl.fi voit hakea kääntäjiä ja tulkkeja, selata tiettyjä kielisuuntia ja erikoisaloja, ja hakea yhteystietoja. Jos tarvitset auktorisoidun kääntäjän vahvistaman käännöksen esimerkiksi tutkintotodistuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta, SKTL:n sivustolta löydät myös luettelon auktorisoiduista kääntäjistä.

 • Miten nopeasti saan käännöksen?

  Toimitusaika määräytyy käännettävän tekstin pituuden ja kieliparin mukaan. Voit saada käännöksen tavallista nopeammin, jos tilaat käännöksen pikatoimituksena lisämaksusta.

 • Kuinka nopeasti pystytte kääntämään?

  Autamme sinua saamaan käännöksen silloin, kun sitä tarvitset. Toimitusaika määräytyy tekstin pituuden ja tiedostomuodon mukaan. Toimitusaikaa arvioitaessa lähtökohtana voidaan pitää sitä, että yksi kääntäjä kääntää päivässä yleensä noin 2 000 sanaa. Käännösvauhtiin vaikuttavat kuitenkin luonnollisesti tekstilaji, kieli ja tiedostomuoto. Toimitusaikaan vaikuttaa se, onko käännettävä teksti juridinen sopimus, väitöskirja, uutiskirje asiakkaille, tekninen manuaali vai kenties esimerkiksi käsin kirjoitettu kirje tai kokonainen verkkosivusto.

 • Kuinka nopeasti voin saada käännöksen pikatoimituksena?

  Teemme kaikkemme, jotta saat käännöksen pikatoimituksena juuri silloin, kun tarvitset sitä. Toimitusaika määräytyy tekstin pituuden ja tiedostomuodon perusteella.

 • Saanko olla suoraan yhteydessä kääntäjään?

  Kun otat yhteyttä Semantixiin, saat yhteyshenkilöksesi projektipäällikön, joka hoitaa yhteydenpidon toimeksiannon suorittavaan kääntäjään (kääntäjiin).

 • Miten varmistatte laadun?

  Käännämme SFS-EN ISO 17100:2015 -standardin mukaisesti ja tarkistamme tekstejä eri tasoilla. Kääntäjä varmistaa itse, että teksti täyttää vaatimuksemme eli että teksti on käännetty kokonaan ja oikeinkirjoitussääntöjä noudattaen, terminologia on yhdenmukaista, teksti on kielellisesti moitteeton ja mukautettu kohderyhmälle sopivaksi, ja että referenssimateriaalit on huomioitu. Pyydettäessä myös kielentarkistaja voi käydä tekstin läpi ja varmistaa, että käännös täyttää nämä vaatimukset. Ennen toimitusta projektipäällikkö varmistaa, että tiedosto ei ole vioittunut ja että käännös on tilauksen mukainen.

 • Miksi tarvitsette muokattavassa muodossa olevan tiedoston?

  Tarvitsemme muokattavat tiedostot, jotta kääntäjät voivat hyödyntää työssään käännöstyökaluja. PDF-tiedostot eivät valitettavasti ole muokattavia. Voimme toki muuntaa PDF-tiedoston Word-asiakirjaksi, mutta tällöin lopputulos ei ole yhtä hyvä, koska rivin- ja sivunvaihdot eivät enää ole lähdetekstin mukaisia. Voimme valmistella PDF-tiedoston ja luoda ”uuden” alkuperäistiedoston, mutta se maksaa enemmän ja vie hieman pidempään. Kätevintä on, jos meille toimitetaan tiedosto sen alkuperäisessä muodossa (usein InDesign-muoto). Jos asiakirjan kuvat sisältävät tekstiä, myös nämä tekstit tulee toimittaa meille.

 • Mitä tarkoittaa laillisesti pätevä tai auktorisoitu käännös?

  Auktorisoitu käännös on laillisesti pätevä eli sillä on sama todistusvoima kuin alkukielisellä asiakirjalla. Auktorisoidun käännöksen vahvistaa Opetushallituksen järjestämän auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittanut kääntäjä. Oikeudesta toimia auktorisoituna kääntäjänä säädetään lailla.

 • Mitä eroa on auktorisoidulla ja tavallisella käännöksellä?

  Auktorisoitu käännös voi olla tarpeen käännettäessä virallisia asiakirjoja. Käännöksen on oltava laillisesti pätevä esimerkiksi silloin, kun asiakirja esitetään viranomaiselle kotimassa tai ulkomailla (esim. todistukset, rekisteriotteet ja oikeudenkäynneissä käytettävät juridiset asiakirjat) tai vaikkapa haettaessa työ- tai opiskelupaikkaa. Auktorisoinnin tarve riippuu käännöksen käyttötarkoituksesta ja vastaanottavasta tahosta.

 • Milloin julkisen notaarin täytyy antaa käännetylle asiakirjalle apostille-todistus?

  Apostille-todistus voi olla tarpeen, jos aiot lähettää todistuksen ulkomaiselle viranomaiselle. Usein riittää kuitenkin laillisesti pätevä käännös. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan vastaanottajalta, minkä tyyppisen käännöksen he haluavat.

 • Miksi saatavilla ei ole auktorisoitua kääntäjää, joka kääntäisi thain kielelle?

  Opetushallitus päättää kääntäjien auktorisoinnista sen perusteella, millä kielipareilla kääntäjät ovat ilmoittautuneet auktorisoidun kääntäjän tutkintoon ja mitkä resurssit Opetushallituksella on varmistaa se, että koekäännökset täyttävät laatuvaatimukset. Lisätietoja löytyy Opetushallituksen verkkosivustolta.

 • Mitä käännös maksaa?

  Käännöksen hinta määräytyy sanamäärän, kieliparin, toimitusajan ja tiedostomuodon perusteella. Lataa käännettävä teksti tästä käännöksen tilaamiseksi tai tarjouksen pyytämiseksi.

 • Miten toimin, jos haluan käännättää verkkosivuston?

  On hyvä, jos voimme saada käyttöömme verkkosivuston julkaisujärjestelmästä eksportoidun tiedoston, joka sisältää käännettävän tekstin. Tämä säästää sekä asiakkaan että Semantixin aikaa. Käännettävän tekstin toimittaminen meille Word-tiedostona aiheuttaa asiakkaalle lisätyötä. Jonkun on manuaalisesti kopioitava kaikki käännettävät tekstit verkkosivustolta, ja lopuksi valmis käännös on vietävä takaisin verkkojulkaisujärjestelmään. Leikkaa-liimaa-menetelmän riskinä on, että kaikki sivut ja käännettävät tekstit eivät tule mukaan.

  Käyttämiemme teknisten työkalujen avulla käännettävien tekstien eksportointi ja valmiiden käännösten importointi sujuu kätevästi useimmissa verkkojulkaisujärjestelmissä, kuten WordPressissä ja Episerverissä. Riippumatta siitä mitä järjestelmää yrityksesi käyttää, pyrimme aina löytämään nopeimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun. Yleensä IT-osastolla tai yrityksen verkkosivustosta vastaavalla henkilöllä on mahdollisuus eksportoida tekstit verkkosivustolta.

 • Mitä tiedostomuotoja pystytte käsittelemään?

  Pystymme käsittelemään useimpia tiedostomuotoja. Joskus tiedostoja voi olla tarpeen hieman valmistella ennen kääntämistä. Tässä meitä auttaa tekninen osastomme. Se löytää tekstillesi vähiten aikaa vievän ja kustannustehokkaimman ratkaisun.

 • Onko teillä kääntäjiä, joilla on talousalan asiantuntemusta?

  Kääntäjämme ovat kukin oman erikoisalansa kääntämisen asiantuntijoita. Meillä on kääntäjiä, jotka ovat erikoistuneet talous- ja finanssisalan tekstien kääntämiseen.

 • Onko kääntäjillänne käytössä InDesign?

  Kun käännämme InDesign-tiedostossa olevia tekstejä, muunnamme InDesign-tiedoston idml-muotoon, jotta kääntäjä voi käsitellä sitä käännöstyökalullaan. Kun teksti on käännetty, autamme sinua mielellämme sovittamaan käännöksen alkuperäiseen taittoon niin, että saat valmiin oikoluetun tiedoston, joka on oikein tavutettu.

 • Miten toimitte, jos asiakirjassa on tageja ja html-koodeja? Suojaatteko ne?

  Kyllä, suojaamme tagit ja html-koodit. Käännöstyökalujemme avulla voimme suojata asiakirjoissa olevat tagit. Tekninen osastomme voi myös suojata tagit itse asiakirjoissa.

 • Vastaako käännös ulkoasultaan alkuperäistä tekstiä?

  Liität tekstin alkuperäiseen taittotiedostoon joko itse tai annat meidän liittää sen siihen niin, että lopputuloksena on oikoluettu ja oikein tavutettu tiedosto.

 • Mille kielille meidän tulee käännättää materiaalimme? Onko teillä tilastoja, mille kielille käännökset tulisi tehdä?

  Suosittelemme aina, että käännökset tehdään niille kielille, joita puhutaan yrityksesi toiminta-alueen markkinoilla.

 • Mitä on DTP?

  DTP on lyhenne sanoista desktop publishing ja tarkoittaa tekstin taittamista. Onko sinulla InDesign- tai FrameMaker-muodossa oleva taittotiedosto? Siinä tapauksessa voimme tehdä käännöksen suoraan tiedostoon. Halutessasi voimme myös sovittaa käännetyn tekstin alkuperäiseen taittoon ja toimittaa painovalmiin PDF-tiedoston, jossa tavutus ja rivinvaihdot ovat kohdekielen mukaisia.

 • Mitä tarkoittaa luova kääntäminen?

  Kun toimeksianto edellyttää luovaa kääntämistä, kääntäjä kiinnittää erityistä huomiota tekstin viestinnälliseen toimivuuteen. Luova käännös on tehty alkuperäisen tiedostosi pohjalta esimerkiksi tietyille vientimarkkinoille tai tiettyyn käyttöympäristöön sopivaksi.

 • Mikä on CAT-työkalu?

  Computer assisted translation tai computer aided translation tarkoittaa, että kääntäjä käyttää käännöstyökalua apunaan käännösprosessissa. Käännöstyökalun käytön etuna on muun muassa se, että kääntäjä voi kääntää paljon enemmän sanoja päivässä, sillä työkalu tunnistaa toistot ja kaikki aiemmin käännetyt tekstit. Näin niitä voidaan hyödyntää käännöksessä uudelleen.

Quote

Jos et löydä etsimääsi, ota meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä