Aloita EU:n saavutettavuusdirektiivin noudattaminen – nopeasti ja helposti!

EU julkaisi 2.12.2016 direktiivin, joka sisältää vaatimuksia julkisten toimijoiden verkkosivustojen ja sovellusten digitaalisen saavutettavuuden lisäämisestä. Direktiivillä pyritään parantamaan tietojen saavutettavuutta käyttäjille, erityisesti toimintarajoitteisille henkilöille. Täältä saat selville, kuuluuko työpaikkasi direktiivin soveltamisalaan ja miten voimme auttaa sinua noudattamaan direktiiviä.

Ota meihin yhteyttä

Mitkä tahot kuuluvat direktiivin soveltamisalaan?

Viranomaiset, alueet, kunnat ja julkisoikeudellisiksi laitoksiksi luokitellut toimijat kuuluvat direktiivin soveltamisalaan. Direktiivi koskee myös toimijoita, jotka suorittavat palveluja julkisella rahoituksella. Seuraavat digitaalisten palvelujen tyypit kuuluvat soveltamisalaan:

23.9.2020 alkaen kaikki verkkosivustot ja aikasidonnainen media (video jne.)

Julkiset sovellukset 23.6.2021 alkaen

Mitä vaatimuksia direktiiviin sisältyy?

  • Verkkosivustot ja sovellukset sekä niiden kautta levitettävä sisältö on laadittava siten, että ne ovat helposti ymmärrettävissä, käytettävissä ja tajuttavissa.
  • Suomea koskevia vaatimuksia säätelee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki.
Ota meihin yhteyttä
Henkilö, jolla paperi ja kynä kädessä

Miten voit tehdä verkkosivustostasi saavutettavamman?

  • julkaista tärkeät tiedot myös kansallisilla vähemmistökielillä
  • varmistaa, että verkkosivuston tekstit on kirjoitettu selkokielellä, mikä tarkoittaa, että kieli on huoliteltua, yksinkertaista ja ymmärrettävää
  • julkaista tärkeät tiedot myös helppolukuisena, mikä tarkoittaa, että tekstit ovat yksinkertaistetussa muodossa, jotta erityyppisistä lukivaikeuksista kärsivät voivat ymmärtää ne helpommin
  • sisällyttää tiedotusvideoihin tekstitys
  • julkaista tiedot sekä puhuttuna että kirjallisesti.
Asiantuntevaa apua

Miten Semantix voi auttaa sinua?

Kauttamme saat yhteyden projektipäällikköön, jolta saat apua muun muassa

01

Tekstien kääntämiseksi kansallisille vähemmistökielille.

02

Verkkosivuston tekstien laatimiseksi selkokielelle.

03

Helppolukuisten tekstien laatimiseksi.

04

Videoiden tekstittämiseksi.

05

Äänitiedostojen litteroimiseksi.

06

Tekstien lukemiseksi ääneen.

Ota minuun yhteyttä, jos tarvitset apua saavutettavuusdirektiivin noudattamiseen!