Tietoturva

Otamme yrityksesi tietoturvan vakavasti. Tiedämme, että data, asiakirjat ja käännösmuistit ovat yrityksesi arvokasta omaisuutta. Siksi käsittelemme niitä aina asianmukaisella huolellisuudella.

Neonvaloilla valaistu suurkaupunki

Toimimme pääasiassa pilviratkaisuissa, ja yrityksesi tietojen suojaaminen on meille ykkösasia. Voimme neuvoa organisaatiotasi, miten parhaiten käsitellä monikielistä arkaluontoista tietoa.

Toimintamme perustuu asiakkaittemme ja kumppaneittemme eniten arvostamaan viiteen peruspilariin: laatuun, tietoturvaan, tietosuojaan, määräystenmukaisuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Tietoturva ja IT-infrastruktuuri

ISO 27001

Panostamme tietoturvaan kaikessa työssämme. Semantixin IT-infrastruktuurin ydin perustuu ISO 27001 -tietoturvastandardin vaatimuksiin, ja meidät on myös ISO 27001 -sertifioitu.

Kielialan huikea muutosvauhti edellyttää yrityksiltä ketterää kehitystä, mikä on uusien palveluiden tuottamisen elinehto. Ketterä kehitys onkin osa myös Semantixin arkea. Vastaamme muuttuvan toimialan tarpeisiin myös vakailla perusprosesseillamme.

Markkinoille tulee uutta teknologiaa nopeammin kuin koskaan, ja siksi tietoturva on äärimmäisen tärkeää. Semantix käsittelee tietoja asiakkaiden vaatimusten mukaan. Turvaamme henkilötiedot ja yrityskohtaiset tiedot. Tämä on meille tuttua, sillä olemme aina panostaneet turvallisten ratkaisujen tarjoamiseen asiakkaillemme. Normaali tietoturvatasomme on korkea. Ja kun tätä korkeampi tietoturvataso on tarpeen, laadimme asiakkaan vaatimuksiin mukautetun kokonaisratkaisun.

Tietosuoja

Tietosuoja on luottamuksen perusta. Semantix kunnioittaa asiakkaittensa oikeutta tietosuojaan:

 • Verkkosivustollamme on Rekisteröidyn oikeudet -lomake, jonka avulla jokainen voi käyttää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan.
 • Koko henkilöstömme on noudatettava sisäistä tietosuojakäytäntöämme. Näin varmistamme, että kaikki organisaatiomme työntekijät osaavat käsitellä henkilötietoja oikein.
 • Tietoturvakäytäntö ja -ohjeet toimittajille varmistavat, että kaikki Semantixin toimittajat käsittelevät saamiaan asiakastietoja tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukaan.
 • Kaikki Semantixin nimissä henkilötietoja käsittelevät työntekijät ja kielipalveluiden toimittajat ovat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen.

Määräystenmukaisuus

Luottamus rakentuu vain noudattamalla hyväksyttyjä käytäntöjä, lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Tämä työ on luonteeltaan jatkuvaa, ja alla on esitelty muutamia määräystenmukaisuusprosessimme sisältyviä osa-alueita. 

 • Tietojenkäsittelysopimusten allekirjoittaminen (ja useissa tapauksissa myös mallilausekkeiden) henkilötietoja käsittelevien Semantixin toimittajien kanssa. Sopimuksilla varmistamme välittäneemme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset myös alihankkijoillemme.
 • Sisäisten menettelytapojemme tarkistaminen, jotta voimme varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen. Esimerkkejä:
  • Ohjeet tietosuojavaikutusten arviointiin (DPIA).
  • Ohjeet tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen valvontaviranomaiselle.
 • Vuosittaisen yleistä tietosuoja-asetusta koskevan kampanjan ja tietoturvakoulutuksen järjestäminen kaikille työntekijöille.
 • Hallintajärjestelmäämme liittyvien sisäisten ja ulkoisten auditointien järjestäminen.

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat tehdä valituksen, voit täyttää tämän lomakkeen.

Läpinäkyvyys

Meille määräystenmukaisuus tarkoittaa paljon muutakin kuin lakisääteisten velvoitteiden noudattamista. Siihen kuuluu kiinteänä osana toimintamme läpinäkyvyyden kehittäminen. Asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden saatavilla on helposti mahdollisimman paljon tietoa siitä, kuinka turvaamme yhteistyössä ja päätöksenteossa tarvittavat tiedot.

Tiedotamme tietosuojasta avoimesti. Siksi sekä tietosuojakäytäntömme, evästekäytäntömme että käännöspalveluita koskevat yleiset ehtomme ovat vapaasti saatavilla.