Neuvottelu- ja konferenssitulkkaus | Semantix

Neuvottelu- ja konferenssitulkkaus

Tulkkauspalveluista on hyötyä monenlaisissa tilanteissa. Sopivan tulkin löytäminen kuhunkin tilanteeseen on yhtä lailla taidemuoto kuin itse tulkkaus. Hyvät konferenssit muistetaan sisällöstä, järjestelyistä ja opituista asioista. Tulkkaus on avainasemassa, kun haluat varmistaa, että järjestämäsi konferenssi tai tapahtuma on onnistunut.

Ota yhteyttä

Laaja verkosto

Konferenssitulkki on lyhyesti sanottuna henkilö, joka voi puhua yhtä kieltä kuunnellen samalla toista kieltä. Kuten jokainen kahta kieltä osaava varmasti tietää, ei todellakaan ole helppoa suoriutua tästä tehtävästä paineen alaisena ja varmistaa samalla, että tärkeät tiedot esitetään selkeästi. Ammattitulkki välittää viestin samalla tavalla, sävyllä ja vakuuttavuudella kuin varsinainen puhuja.

Osallistujalle tämä tarkoittaa mahdollisuutta kommunikoida vapaasti ilman, että hän joutuu yksinkertaistamaan viestiään tai saa pelätä, että esityksessä menetetään tärkeitä yksityiskohtia ja tietoja. Tuloksena on siis selkeää ja ymmärrettävää viestintää.

Tarvitsetko konferenssitulkkausta?

Semantix tarjoaa erikoistuneita tulkkeja kansainvälisiin julkisen ja yksityisen sektorin tapahtumiin

Mukaan lukien suuret konferenssit, hallituksen kokoukset, tuotelanseeraukset,

seminaarit, delegaatioiden huippukokoukset ja lehdistötilaisuudet.

Kaikki tilaisuudet – aina suurimmista kokoontumisista pieniin, intiimeihin tapaamisiin.

Laajan ja ainutlaatuisen verkostomme kautta saat helposti tilaisuuteesi alan parhaat tulkit

Meiltä löytyy niin Kansainvälisen konferenssitulkkien liiton (AIIC) jäsentulkkeja kuin EU:n sertifioimia tulkkeja.

Konferenssitulkki on hyväksytty kansainvälisen konferenssitulkkien liiton AIIC:n jäseneksi,

EU-sertifioitu konferenssitulkiksi,

suorittanut tutkinnon Tukholman yliopiston tulkkaus- ja käännösinstituutissa TÖI:ssä tai muussa vastaavassa konferenssitulkkikoulutuksessa,

on säännöllisesti mukana jossakin YK:n tai EU:n toimielimessä tai Pohjoismaiden neuvostossa

ja/tai hänellä on vastaava pätevyys

sekä vankka kokemus.

Kolme ihmistä keskustelee keskenään

Juuri sinulle parhaiten sopiva ratkaisu

Kieli on tehokas liiketoiminnan työkalu, jota voi hyödyntää kuka tahansa. Oman liiketoimintasi ohella siitä on apua asiakassuhteiden ylläpitämisessä – asiat sujuvat paremmin, kun kaikki voivat puhua samaa kieltä.

Henkilöstöhallinnon ammattilaiset, markkinointitiimit, julkinen sektori, kansainvälinen liiketoiminta, pankki- ja rahoitusalan toimijat ja jopa oikeus- ja terveydenhoitoalan toimijat hyötyvät tulkkauksesta.

Tiedämme, että oikean ratkaisun etsiminen voi olla stressaavaa, kun et ehkä edes tiedä, mitä sinun tarkalleen pitäisi hakea.

Meidän roolimme tässä yhtälössä perustuu vuosikymmenten kokemukseen annettuun tehtävään sopivan ja asiakkaan tarpeita vastaavan tulkin etsimisestä.

Tulkkaus kokouksen osanottajan puhuessa

Simultaanitulkkaus eli samanaikaistulkkaus

Simultaanitulkkaus on tulkkaustekniikka, jossa tulkki tulkkaa kielestä toiseen samaan aikaan kuin puhuja välittää alkuperäisen viestin.

01

Tulkki työskentelee äänieristetyssä kopissa yhdessä toisen tulkin tai tulkkien kanssa. Kokoushuoneessa puhuja puhuu mikrofoniin.

02

Tulkki kuuntelee puhetta kuulokkeilla ja toistaa sitä jatkuvasti mikrofoniinsa omalla kielellään.

03

Kokouksen osanottajat kuuntelevat kuulokkeilla ja valitsevat kanavan, jonka kautta he voivat kuunnella haluamaansa kieltä.

Simultaanitulkkaukseen osallistuva tulkki

Remote Simultaneous Interpreting (RSI)

RSI-ratkaisujemme avulla voimme tarjota etätulkkausta myös suurilla videoneuvottelualustoilla, kuten:

  • Zoom
  • Google Hangouts
  • Teams
Aloita

Tarvitsetko konferenssitulkkausta?