COVID-19: Toimintamme jatkuu koronatilanteesta huolimatta normaalisti. Meiltä saat toimintaasi tukevat käännös- ja tulkkauspalvelut.

Sertifioitua ammattitaitoa

Kun ymmärrät monikielisen viestinnän merkityksen menestymiselle uusilla markkinoilla, oivallat myös sen, miksi otamme käännösten ja tulkkausten laadun niin vakavasti.

Letters in pink

Korkealaatuisen toimintamme perusta

Laatujärjestelmä – ISO 9001
Semantix käyttää ISO 9001:2015 -standardin mukaan sertifioitua laatujärjestelmää (QMS). Laatujärjestelmämme toimii strategisella tasolla ja keskittyy laadun jatkuvaan kehittämiseen. Järjestelmän kautta koko organisaatiomme saa tietoa laadukkaan työn tärkeydestä. Laatujärjestelmämme ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Semantixin oma tiimi. Näin varmistamme, että järjestelmä on tehokäytössä kaikkialla yrityksessä ja sovellettavien kansainvälisten standardien ja parhaiden käytäntöjen mukainen.

Laatujärjestelmän perimmäinen tarkoitus on ylläpitää asiakastyytyväisyyttä varmistamalla palveluittemme tasaisen korkea laatu. Työmme laatu täyttää Semantixin tiukat lainsäädäntöön ja säännöksiin perustuvat vaatimukset ja myös asiakaskohtaiset vaatimukset.

Sertifioidut, pätevät kääntäjät

Semantixin kääntäjät ovat huolellisin testein valittuja päteviä asiantuntijoita. He täyttävät (ja usein ylittävät) seuraavat vaatimukset:

  • Käännösalan tutkinto tai muu korkeakoulututkinto.
  • Vähintään kahden vuoden dokumentoitu käännöskokemus.
  • Vähintään viiden vuoden dokumentoitu käännöskokemus.

Koulutuksen ja tutkinnon lisäksi kääntäjäverkostoomme pääsy edellyttää erityisalojen ja yritysmaailman asiantuntemusta. Valitsemme aina yrityksesi toimeksiantoihin sopivimman kääntäjän. Ennen projektin aloittamista kääntäjä saa tietoa esimerkiksi yrityksesi arvoista ja viestintätyylistä. Varmistamme standardien mukaisen työlaadun säännöllisin pistotarkastuksin.

Kun tilauksesi saapuu, projektipäällikkömme kokoavat sille parhaan tiimin. Erityisosaamista edellyttävissä töissä, kuten vuosikertomusten käännöksissä, käytämme kahta kääntäjää. Toimintakertomus on luovaan kääntämiseen erikoistuneen ammattilaisen vastuulla, ja rahoitus- ja finanssialan ammattikääntäjä hoitaa tilinpäätöksen taloudellisine tietoineen.

Sertifioidut, pätevät tulkit

Semantixilta saat toimeksiantosi erikoisalaan ja vaatimustasoon sekä toiveisiisi sopivan tulkin. Jokainen tulkkimme täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • Semantixin tai toisen tulkkauspalveluiden toimittajan järjestämä tulkkikoulutus.
  • Kansallinen tai vastaava tulkin tutkinto.

Laatu on intohimomme.

Haluatko tietää lisää laadunvarmistuksestamme?