COVID-19: Toimintamme jatkuu koronatilanteesta huolimatta normaalisti. Meiltä saat toimintaasi tukevat käännös- ja tulkkauspalvelut.

Laadunhallinta ja pätevyydet

Yksi laadunhallintamme tärkeimmistä tavoitteista on asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen varmistamalla jatkuvasti tarjoamiemme palveluiden korkea laatu. Kuuntelemme, ymmärrämme ja täytämme jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Neon computer text

Laadunhallinta ja jatkuva vuoropuhelu

Laadunhallintatyö on jatkuva prosessi, johon meidän ja yhteistyökumppaniemme on jatkuvasti panostettava. Jatkuvan palautteen, vuoropuhelun ja harkitun hallinnon avulla saavutamme yhä tarkempia ja parempia tuloksia. Jatkuva vuoropuhelu tarkoittaa sitä, ettei meidän tarvitse koskaan aloittaa alusta, vaan voimme toimia nopeammin, tarkemmin ja tehokkaammin.

Jatkuvaan vuoropuheluumme sisältyy:

  • Jäsennelty perehdytys ja jatkuva palaute.
  • Prosessien ja työnkulkujen toistaminen aina yhtä korkean laadun varmistamiseksi.
  • Päivitettyjä ja räätälöityjä ratkaisuja ja palveluja.

Sertifioidut, pätevät kääntäjät

Semantixin kääntäjät ovat huolellisin testein valittuja päteviä asiantuntijoita. He täyttävät (ja usein ylittävät) seuraavat vaatimukset:

  • Käännösalan tutkinto tai muu korkeakoulututkinto.
  • Vähintään kahden vuoden dokumentoitu käännöskokemus.
  • Vähintään viiden vuoden dokumentoitu käännöskokemus.

Koulutuksen ja tutkinnon lisäksi kääntäjäverkostoomme pääsy edellyttää erityisalojen ja yritysmaailman asiantuntemusta. Valitsemme aina yrityksesi toimeksiantoihin sopivimman kääntäjän. Ennen projektin aloittamista kääntäjä saa tietoa esimerkiksi yrityksesi arvoista ja viestintätyylistä. Varmistamme standardien mukaisen työlaadun säännöllisin pistotarkastuksin.

Kun tilauksesi saapuu, projektipäällikkömme kokoavat sille parhaan tiimin. Erityisosaamista edellyttävissä töissä, kuten vuosikertomusten käännöksissä, käytämme kahta kääntäjää. Toimintakertomus on luovaan kääntämiseen erikoistuneen ammattilaisen vastuulla, ja rahoitus- ja finanssialan ammattikääntäjä hoitaa tilinpäätöksen taloudellisine tietoineen.

Sertifioidut, pätevät tulkit

Semantixilta saat toimeksiantosi erikoisalaan ja vaatimustasoon sekä toiveisiisi sopivan tulkin. Jokainen tulkkimme täyttää vähintään yhden seuraavista vaatimuksista:

  • Semantixin tai toisen tulkkauspalveluiden toimittajan järjestämä tulkkikoulutus.
  • Kansallinen tai vastaava tulkin tutkinto.

Haluatko tietää enemmän laatutyöstämme?