Litteroinnilla puhuttu tallenne muutetaan kirjoitetuksi tekstiksi

Litterointi tarkoittaa ääni- tai videotallenteella olevan puheen muuttamista kirjoitetuksi tekstiksi. Litterointi on muutakin kuin tallenteiden kuuntelua; sisältö on ymmärrettävä, ja mitään ei saa jättää pois.

Hymyilevä nainen kirjoittamassa kuulokkeet päässään

Nopean ja tarkan litterointitekniikan oppiminen ei käy hetkessä. Säästät aikaa ja rahaa jättämällä työn kokeneille ammattilaisille, joilla on runsaasti kokemusta esimerkiksi poliisikuulusteluissa, tutkimuksissa, tutkimushaastatteluissa ja luennoilla kuullun puheen muuttamisesta tekstiksi.

Mitä litterointi tarkoittaa?

Litterointi on eri asia kuin kirjoittaminen. Litterointia käytetään esimerkiksi oikeuskäsittelyissä, haastattelututkimuksissa ja muissa haastatteluissa vastausten kirjaamiseen. Litterointi on kuitenkin muutakin kuin sanojen kirjoittamista; tehtävän luonteesta ja tarkoituksesta riippuen se voi tarkoittaa myös tavujen painotusten, epäröinnin ja vastauksen viivästymisen merkitsemistä tekstiin. On kuitenkin pidettävä mielessä, että puhutun keskustelun litterointi on aina tiivistelmä puhutusta, koska on lähes mahdotonta ilmaista kaikkia keskustelun elementtejä kirjallisesti.

Litterointi äänitallenteesta tekstiksi

Pystymme litteroimaan lähes kaikkia ääni- ja videotiedostomuotoja, ja toimitamme litteroidun tekstin asetteluiltaan yksinkertaisena tekstinkäsittelytiedostona, esimerkiksi Microsoft Word -tiedostona. Jos tarvitset litteroidusta aineistosta käännöksen toiselle kielelle, Semantix toimittaa käännökset lähes mille tahansa kielelle. Koska litterointiin kuluvaan aikaan vaikuttavat monet tekijät, veloitamme työstä tuntiperusteisesti työhön kuluvan ajan mukaan.

Tarvitsetko litteroinnin?

Viisi vinkkiä laadukkaan äänitallenteen tekemiseen

Laadukas äänitallenne helpottaa litterointityötä ja näkyy todennäköisesti suoraan hinnassa.

  1. Vältä taustahälyä. Taustahäly välittyy helposti mikrofonin kautta. Sulje ovet ja varmista, että lähellä olevat ihmiset puhuvat mahdollisimman vähän.
  2. Puhukaa yksi kerrallaan, älkää puhuko toistenne päälle tai keskeyttäkö toisianne.
  3. Aseta mikrofoni paikkaan, johon kaikkien puhujien ääni kuuluu yhtä hyvin.
  4. Puhu selkeästi ja hitaasti.
  5. Käytä laadukkaita laitteita. Sanelukoneen mikrofoni tai analoginen äänityslaitteisto ei välttämättä tuota kovin hyvää lopputulosta.

Kustannusten määräytyminen

On vaikea antaa tarkkaa tarjousta litteroinnin kustannuksista etukäteen. Työn haastavuuteen vaikuttavat monet tekijät.

  • Erikoisala. On nopeampaa ja helpompaa litteroida haastatteluja, jotka koskevat tavallisia arkisia aiheita kuin vaikkapa tietyn erikoisalan kliinistä tutkimusta. Kun kyseessä on erikoisala, litteroijan on varmistettava lääketieteen termien oikea kirjoitusasu, mikä vie enemmän aikaa.
  • Monta puhujaa. Mitä useampia puhujia tallenteella on, sitä kauemmin työ kestää. Ryhmäkeskusteluissa voi olla jopa 5-10 osallistujaa, jolloin keskustelussa on paljon huudahduksia ja keskeytyksiä. Yksi litteroijan tehtävistä on yhdistää puhe/teksti oikeaan puhujaan.
  • Äänen laatu. Ulkona tai ilman ulkoista mikrofonia äänitetyissä tallenteissa kuuluu usein taustamelua tai akustinen kaiku, joka hankaloittaa puheen ymmärtämistä.
  • Murteet ja aksentit. Jos puhujat puhuvat voimakkaalla murteella tai aksentilla, on tallennetta mahdollisesti kuunneltava monta kertaa, jotta litteroija voi olla varma, että hän on ymmärtänyt kaiken sanotun.
  • Litteroinnin taso. Litteroinnille määritelty taso kertoo, kuinka yksityiskohtainen litterointi tarvitaan.

Sanatarkka litterointi eli jokaisen sanan kirjoittaminen on tavallisin litterointitapa.

Esimerkiksi: "... Uskon, että koska on niin paljon... mmm... erilaisia vaatimuksia... ja.. mmm.. eri segmenttejä.. että jos keskitytään yhteen niistä, niin.. ja kyllä, ikäryhmässä 25 ja 50 välillä on paljon tarvetta.. tai 55, oikeastaan. "

Täysi litteraatio on kaikkein yksityiskohtainen menetelmä, jossa tekstiin merkitään kaikki äänet ja sanaton viestintä kuten nauru ja tauot puheessa.

Esimerkiksi: "... Uskon, että koska on niin paljon... mmm... erilaisia vaatimuksia... ja.. mmm.. eri segmenttejä.. että jos keskitytään yhteen niistä (naurua), niin.. ja kyllä, ikäryhmässä 25 ja 50 välillä (yskintää) on paljon tarvetta.. tai 55, oikeastaan. "

Osittaisessa litteraatiossa teksti editoidaan ja tiivistetään helposti luettavaksi. Tauot ja epätäydelliset lauseet jätetään pois.

Esimerkiksi: “On niin paljon erilaisia vaatimuksia ja segmenttejä, että jos keskitytään yhteen niistä, on ikäryhmässä 25 ja 55 välillä paljon tarvetta."

Ota yhteyttä, niin annamme lisätietoja