Yhteiskuntavastuu

Toimittajat

Toimittajat ovat keskeinen osa toimintaamme. Tarjoamme joustavia työtilaisuuksia monille kielipalvelujen toimittajille.

Henkilöstö

Pyrimme olemaan vastuullinen työnantaja. Meille vastuullisuus merkitsee monimuotoisuutta edistävää työyhteisöä, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja jossa heitä kannustetaan kehittymään ja osallistumaan.

Ympäristö

Liiketoimintamme ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia. Palveluissamme otetaan kuitenkin huomioon ympäristönäkökohdat, ja pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset.

Punapäinen tyttö seisoo tiiliseinän edessä

Tukikohteet

Semantix on Translators Without Borders -järjestön (Kääntäjät ilman rajoja) platinatason tukija. Tarjoamme järjestölle taloudellista tukea. Tukitoiminta on linjassa liiketoimintamme kanssa: Autamme ihmisiä ymmärtämään toisiaan tarjoamalla käännöspalveluja. Siksi haluamme tukea TWB:n työtä ja helpottaa käännöspalveluilla ihmisten elämää.

TWB on Semantixille luonteva tukikohde, koska toimintamme ydintavoitteet ovat hyvin samanlaiset. Lisäksi Semantix haluaa tukea TWB:n tapaa tehdä yhteistyötä muiden avustusjärjestöjen kanssa. Keskittymällä ydinosaamiseensa eli kääntämiseen TWB tarjoaa avustusjärjestöille tarpeellista tukea, jonka ansiosta järjestöt voivat keskittyä omiin ydintoimintoihinsa, eli hädänalaisten ihmisten auttamiseen.

Yhteistyö Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa Ebola-epidemian aikana.

TWB:n toiminnan luonnetta kuvaa hyvin yhteistyö Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa Ebola-epidemian aikana. Epidemian puhjettua järjestö käänsi terveydenhuollon tiedotteita ja muuta materiaalia 30 kielelle. Tarkoituksena oli kumota Ebolaan liittyviä virheellisiä huhuja, jotka haittasivat avustusjärjestöjen työtä.

Euroopassa meneillään olevan pakolaiskriisin aikana TWB:n yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, Internews, Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto IFRC, MercyCorps, DRC, Oxfam ja Pelastakaa lapset ry. Kumppaneille on toimitettu käännöksiä ympäri vuorokauden esimerkiksi arabian, kurdin, urdun, darin, paštun ja tigrinjan kielillä.

Tietoja Translators Without Borders -järjestöstä


TWB:n työn painopistealueita ovat kriisinhallinta, kehitystyö, kääntäjien kouluttaminen ja vaikuttajaviestintä.

Translators Without Borders

  • tarjoaa käännöksiä muun muassa kriisinhallinnan, terveydenhuollon ja koulutuksen parissa toimiville voittoa tavoittelemattomille järjestöille
  • lisää alansa kapasiteettia kouluttamalla uusia kääntäjiä niihin kielipareihin, joissa kääntäjistä on pulaa
  • lisää tietoisuutta kielten merkityksestä humanitaarisessa työssä.