Kielimuurit eivät päde taiteessa ja musiikissa

Autoimme Norjan opetusvirastoa parantamaan taiteen lähestyttävyyttä lapsille purkamalla kielimuureja tekstitysten ja selostusten avulla. Näin se onnistui.

Tärkein tavoitteemme on kielimuurien purkaminen, jotta tieto olisi kaikkien tavoitettavissa kielitaitoon katsomatta. Ryhdyimme siis mielellämme yhteistyöhön Norjan opetusviraston ja Kulturskolenin eli musiikin ja esittävien taiteiden koulun kanssa. Kehitimme yhdessä koulun kanssa mediasisältöä, joka edistää lasten osallistumista taide- ja musiikkikoulutukseen.

Norjan opetusvirasto vastaa koulutussektorin valvonnasta, eli esimerkiksi päiväkotien, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten hallinnoimisesta. Sen työtä on myös varmistaa, että lakeja ja asiaankuuluvia säännöksiä noudatetaan.

Lisäksi virasto kerää ja analysoi perusasteen ja toisen asteen oppilaitosten ja päiväkotien kansallisia tilastotietoja. Niiden avulla se käynnistää uusia tutkimus- ja kehitysaloitteita sekä etsii uusia tapoja seurata ja kehittää koulutuslinjauksia ja -käytäntöjä.

Opetusviraston perimmäisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikki oppilaat, opiskelijat ja oppisopimusopiskelijat saavat laadukkainta mahdollista koulutusta. Semantix on ylpeä työpanoksestaan tämän tavoitteen eteen.

Semantixilla oli ilo tarjota virastolle voiceover- ja tekstityspalveluita musiikin ja esittävien taiteiden koulun tarpeisiin. Koulussa lapset ja nuoret pääsevät oppimaan kuvataiteen, musiikin ja tanssin ammattilaisilta, ja Semantixin tehtävänä oli kääntää koulun ilmoittautumisesta kertova ohjevideo.

Semantix tuotti videoille selostukset ja tekstitykset ukrainaksi, espanjaksi ja kantoninkiinaksi

Englanti

Ukraina

Espanja

Kantoninkiina

Norjan opetusviraston Mari Johansen kertoo projektista seuraavaa:

Yksi viraston tavoitteista on se, että kaikkien vanhempien tulisi pystyä saamaan tietoa Kulturskolenista – että se on paikka, jossa heidän lapsensa voivat löytää uusia kiinnostuksen kohteita, kokeilla uusia taiteellisen ilmaisun muotoja ja kehittää taitojaan. Haluamme myös viestiä, että Kulturskolen voi edistää hyvän koulun ja paikallisympäristön kehitystä ja auttaa oppilaita ilmaisemaan itseään kulttuurillisesti paikallisyhteisössään. 

Semantixin avulla saamme jaettua tietoa Kulturskolenista entistä useammille ihmisille ja voimme tukea kuntia niiden pyrkimyksissä kehittää Kulturskolenia paikallisella tasolla. Tarjoamalla informatiivisen videon tekstitykset ja selostukset useilla kielillä annamme entistä useammille vanhemmille pääsyn selkeisiin tietoihin siitä, mikä Kulturskolen on ja mitä se voi tarjota heidän lapsilleen.

Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin saat tietää, miten Semantix voi auttaa organisaatiotasi. Tarjoamme multimediapalveluita yli 200 kielellä.

Tarpeisiisi räätälöidyt multimediapalvelut monikielisesti