Kuinka älykkäät tulkkausratkaisut vaikuttavat tulkkausmarkkinoihin

Kansainvälinen, koko kielipalvelualaa tutkiva markkinatutkimus- ja konsultointiyritys Nimdzi julkaisi äskettäin Nimdzi Interpreting Index 2019 -raportin, jossa Semantix sijoittui maailman viiden johtavan tulkkauspalveluita tuottavan yrityksen joukkoon. Raportti asettaa alan suurimmat toimijat suuruusjärjestykseen sekä tarkastelee tulkkausmarkkinoiden kokoa ja kehittymistä selvitysajankohtana.

Tulkkauspalveluja ostavat ennen kaikkea maahanmuuttoon, MICE-liikematkailuun, oikeuslaitokseen, julkishallintoon sekä terveydenhuoltoon liittyvät toimijat, joiden kohdalla huipputekniset ratkaisut eivät välttämättä tule ensimmäisenä mieleen. Nimdzin raportissa on kuitenkin havaittavissa useita merkkejä siitä, että älykkäille kieliratkaisuille on tulkkausmarkkinoilla yhä enemmän tarvetta. Tässä blogikirjoituksessa käsittelemme niistä kolmea.

1. Virtuaalitulkkaustekniikan (VIT) kehittyminen

Virtuaalitulkkaustekniikan käyttäminen yleistyy tulkkausasiakkaiden keskuudessa koko ajan, ja se onkin alkanut muovata markkinoita monella tavalla. Useimmat suuret tulkkausyhtiöt ovat jo tuoneet markkinoille jonkintyyppisen etätulkkausratkaisun. Tällä hetkellä etätulkkaus tapahtuu vielä pääasiassa puhelimitse, mutta myös videoetätulkkaus (VRI) on yleistymässä. Visuaalisia viestejä välittävän videoetätulkkauksen avulla käyttäjät voivat laajentaa kommunikointiaan ihmisten kanssa.

Virtuaalitulkkaustekniikka mahdollistaa tulkkauksen esimerkiksi pienissä kokouksissa, joissa tulkkauspalveluiden käyttäminen on aikaisemmin ollut liian kallista tai teknisesti vaikeasti toteutettavaa. Lisäksi tulkit voivat tarjota sen avulla palveluitaan aikavyöhykkeiden yli. Kaiken kaikkiaan VIT tuo saataville kohtuuhintaisia ratkaisuja, jotka voivat lisätä tehokkuutta ja tarjota uudenlaisia mahdollisuuksia.

2. Konetulkkaus on pian todellisuutta

Konetulkkaus – tai automaattitulkkaus, kuten sitä myös kutsutaan – ei ole enää pelkkä termi. Vaikka se ei ole kehityksessä yhtä pitkällä kuin konekääntäminen, edistystä on tapahtunut paljon. Ratkaistavana on vielä joitakin pienehköjä ongelmia, mutta tekniikka on olemassa ja toimii, ja markkinoilla on jo jopa muutamia ilmaisia konetulkkausratkaisuja. Yksi niistä on Google Translatotron, joka kääntää puheen suoraan puheeksi toisella kielellä, ilman välikääntämistä tekstiksi, kuten aikaisemmin. Kaiken lisäksi järjestelmä pystyy kääntämään paitsi puhuttuja sanoja myös äänen sävyn ja rytmin. Toistaiseksi konetulkkauksen tarkkuudessa lienee toivomisen varaa, mutta epävirallisissa tilanteissa tekniikasta voi olla jo hyötyä. Ja aivan varmaa on, että tekniikka jatkaa kehittymistä ja tulee koko ajan paremmaksi. Mielenkiintoinen alue, jota kannattaa seurata!

3. Kuluttajamarkkinat edelläkävijänä

Japanin tulkkausmarkkinoilla eletään innostuksen aikoja. Tokion 2020 kesäolympialaisten myötä useat kieliteknologiayritykset ovat suunnanneet katseensa Japanin markkinoille ja nimenomaan yksittäisiin kuluttajiin julkisen sektorin tai yksityisten yritysten sijaan. Se on melko epätavallista, mutta Nimdzin mukaan se johtuu todennäköisesti kahdesta syystä:

  • Japani on maa, jossa käytetään nykyaikaista tekniikkaa erittäin laajalti. Japanilaiset todella nauttivat kaikista uusista pienohjelmista, eikä kieliteknologia ole poikkeus.
  • Japani on edelleen pääasiassa yksikielinen yhteiskunta. Matkailu kuitenkin lisääntyy koko ajan, ja olympialaisten myötä sen odotetaan kasvavan entisestään. Ja matkailun kasvaessa myös on-demand-kieliratkaisujen kysyntä todennäköisesti lisääntyy.

Näiden seikkojen myötä konetulkintalaitteiden suosio on lähtenyt nousuun. Ajan mittaan näemme, onko innostus pysyvää ja leviääkö kehitys muualle maailmaan ja sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että kielen merkitys strategisena hyödykkeenä kasvaa koko ajan, ja aivan varmaa on, että siihen liittyvä tekniikka jatkaa etenemistään huimaa vauhtia.

Pysy matkassamme – saat meiltä ensimmäisten joukossa tietoa alan uusimmista edistysaskelista ja ratkaisuista, joiden avulla voit hyödyntää niitä parhaiten.

Haluatko tietää lisää tulkkauspalveluistamme?