Voita kansainvälisen verkkokoulutuksen haasteet lokalisoidulla verkko-oppimisella

Lokalisoidut verkkokurssit ovat yksinkertainen ja kustannustehokas tapa maksimoida verkkokoulutuksen teho ja sitouttaa ja kehittää henkilöstöä paikasta riippumatta.

Henkilöstön koulutus ja kehitys on ratkaisevaa yrityksen menestykselle. Tehokas jatkuva koulutus lisää työtyytyväisyyttä, vähentää työvoiman vaihtuvuutta, lisää innovaatioita ja parantaa kannattavuutta.

Kun tiimit ovat hajallaan ympäri maailmaa, perinteisiä henkilöstökoulutuksia voi olla vaikea toteuttaa ja hallita, mikä aiheuttaa viiveitä ja lisäkustannuksia.

Miten globaalit yritykset voivat maksimoida työntekijöidensä potentiaalin ja pysyä muuttuvien liiketoimintavaatimusten tahdissa koulutus- ja kehitysohjelmien avulla? Vastaus tähän haasteeseen on verkko-oppiminen.

Mitä verkko-oppiminen on?

Verkko-oppiminen on koulutuskokemus, jossa tiedot ja taidot välitetään verkossa. Laadukkaiden verkko-oppimisohjelmien avulla kansainvälisesti toimivat yritykset voivat suhteellisen helposti tarjota kustannustehokasta koulutusta koko henkilöstölleen eri puolilla maailmaa.

Kun verkko-oppimisen sisällöt ovat hyvin suunniteltuja, koulutus on yhtä korkealaatuista kaikille vastaanottajille riippumatta siitä, missä he ovat tai mitä kieltä he puhuvat.

Verkko-oppiminen helpottaa kaikenlaisiin koulutustarpeisiin vastaamista, minkä vuoksi etätyön suosion lisääntyessä entisestään verkko-oppimisen kysyntä on suurempaa kuin koskaan.

Käännösratkaisut verkko-oppimissisällöillesi

Verkko-oppimiskurssin luominen

Verkko-oppimisohjelman laatiminen tiukalla aikataululla on kouluttajien yleisesti kohtaama haaste. Kun yrityksen tuotteiden lanseerausajat lyhenevät ja markkinasäännökset muuttuvat jatkuvasti, ei riitä että työntekijöillä on kaikki tarvittavat tiedot, vaan myös organisaation itsensä on noudatettava kansainvälisiä määräyksiä.

Jaamme alla parhaita käytäntöjä tehokkaan ja monikielisen verkko-oppimisohjelman toteuttamiseksi. Näiden viiden vinkin avulla teet verkkokoulutuksesta tehokasta, mukaansatempaavaa ja osallistujien tarpeisiin räätälöityä.

Verkko-oppimiskurssin luominen

1. Arvioi koulutuksen laajuus ja käytettävissä olevat resurssit

Koulutusohjelman tavoitteiden arviointi on olennaisen tärkeää. Näin voidaan varmistaa, että sisältö tukee tiettyä tarkoitusta ja että lopulliset tulokset ovat mitattavissa tarkoin määriteltyjen kriteerien perusteella. Myös käytettävissä olevat koulutusresurssit ja tehtävään varattu budjetti on syytä määrittää ennen kurssin luomista.

Budjetti voi rajoittaa verkko-oppimisen käyttöönottoa etenkin silloin, kun kursseja kehitetään talon sisäisin voimin. Ulkopuolisen tahon tai säännösten edellyttämän koulutuksen sisällön on täytettävä tietyt vaatimukset – usein vieläpä tietyn ajan puitteissa, ja vaatimukset saattavat vaihdella markkinoittain. Jos organisaatio päättää ulkoistaa verkko-oppimisen, nämä vastuut ovat kolmannen osapuolen toimittajalla.

2. Hahmottele sisältö ja toimitustavat

Laadi kuvakäsikirjoitus esimerkkimateriaalilla. Toteuta suunnitteluvalinnat ja laske kustannukset. Testaa kokonaisuus learning management system (LMS) -järjestelmässä eli sovelluksessa, jota käytetään koulutuksen hallintaan, dokumentointiin, seurantaan, raportointiin, automaatioon ja läpivientiin.

3. Laadi kurssi sisällöntuotantotyökalulla

Kun kaikki asianosaiset ovat tarkistaneet ja hyväksyneet suunnitelman, laadi kurssi erillisellä sisällöntuotantotyökalulla, jossa kuvat, animaatiot, videot, äänitiedostot ja muut multimediamuodot yhdistetään koulutuspaketiksi.

4. Testaa ymmärrettävyys ja tekninen käytettävyys

Verkkokurssin käytännöllisyyden arvioimiseksi käyttäjien on hyvä antaa kokeilla sitä aidossa ympäristössä. Arvioitavia osa-alueita on kaksi: kielen ymmärrettävyys ja teknologian käytettävyys.

Perusteellinen arviointi on loistava tapa testata online-koulutuksen toimivuutta. Tunnistamalla ja muokkaamalla heikkoja kohtia ja testaamalla muokattua materiaalia uudelleen koulutuksen tarjoaja voi hioa verkkokurssia ja tehdä siitä täydellisen. Mitä korkeampilaatuista materiaali on tämän vaiheen jälkeen, sitä nopeammin ja vaivattomammin sujuu seuraava vaihe.

5. Lokalisoi sisältö kohdemarkkinoille

Kieli- ja kulttuuritekijät vaikuttavat yksilön oppimiskykyyn. Pelkkä verkko-oppimisen sisällön kääntäminen käyttäjän kielelle ei siis riitä, vaan sisältö pitää myös lokalisoida.

Lokalisointi tarkoittaa koulutussisällön mukauttamista siten, että se näyttää paikallisen käyttäjän tekemältä ja on suunnattu paikalliselle käyttäjälle. Tämä tarkoittaa tekstin, äänen ja kuvien muuttamista paikallisen kulttuurin, käyttäytymisen ja määräysten mukaisiksi. Lokalisointi sisältää myös näennäisesti pieniä mutta erittäin tärkeitä muutoksia tietojen esittämistapaan, kuten mittayksiköihin ja päivämäärien muotoon.

Miksi verkko-oppiminen kannattaa lokalisoida?

Verkko-oppimissisällön lokalisointi lisää verkkokoulutuksen vaikutusta monin tavoin. Tässä neljä merkittävää hyötyä.

Miksi verkko-oppiminen kannattaa lokalisoida?

Työntekijöiden turvallisuus

Tutkimusten mukaan 25 prosenttia työhön liittyvistä tapaturmista johtuu ainakin osittain kieliongelmista. Olipa kyse uuden koneen käytöstä, toiminnasta tulipalon sattuessa tai vaaralliseen ympäristöön liittyvästä varoituksesta, on tärkeää että väärinkäsityksille ei ole tilaa.

Työntekijöiden sitouttaminen

Uusien työntekijöiden on tärkeää tuntea olevansa täysillä mukana työssään ja uudessa työpaikassaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun työntekijä ei ole fyysisesti toimistolla tai toimipaikassa. Jos näin ei ole, motivaatio laskee, työntekijöiden vaihtuvuus kasvaa ja tuottavuus romahtaa. Lokalisointi on loistava tapa varmistaa, että kaikki työntekijät huomioidaan samalla tavalla.

Vaatimustenmukaisuus

Vaatimustenmukaisuusrikkomus voi maksaa yritykselle miljoonia, kun taas vaatimustenmukaisuuskoulutus maksaa vain murto-osan siitä. Toisin kuin käännöksissä, lokalisoinnissa otetaan huomioon paikalliset säännöt ja määräykset. Tällaiset ratkaisevat tekijät voivat pysäyttää paikallisen liiketoiminnan, jos niitä ei ole otettu asianmukaisesti huomioon.

Parempi tuotto

Edellä esitettyjen ja muiden hyötyjen tuloksena lokalisoituun koulutukseen käytettyjen sijoitusten mahdollinen tuotto on suuri. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jokaista verkko-oppimismateriaalien lokalisointiin käytettyä euroa kohti voi odottaa keskimäärin 25 euron tuottoa.

Aktiiviset oppimistavoitteet henkilöstölle

Oppijoiden sitoutumisen ja sijoitetun pääoman tuoton voi maksimoida lokalisoimalla verkkokurssien sisällön. Lokalisointi tekee verkkokoulutussisällöstä houkuttelevaa, merkityksellistä, vuorovaikutteista ja vaivattomasti ymmärrettävää käyttäjän kielestä ja sijainnista riippumatta.

Monet yritykset tekevät yhteistyötä sellaisen verkko-oppimisen ratkaisuja tarjoavan yrityksen kanssa, joka voi toimittaa lokalisoituja verkko-oppimismoduuleja ja tehdä tilaamisesta helppoa. Näin voi maksimoida resurssien käytön, mahdollistaa sisällön helpot päivitykset ja hyödyntää asiantuntijoiden osaamista.

Lokalisoitujen kurssien avulla yritysten on helppo olla yhteydessä koko henkilöstöön eri puolilla maailmaa, lisätä henkilöstön pysyvyyttä ja parantaa tuottavuutta. Lokalisointiprosessi on kuitenkin monimutkainen ja voi viedä paljon aikaa. Sudenkuoppien välttämiseksi lähdemateriaalit kannattaakin suunnitella lokalisointia ajatellen.

Meillä on laaja kokemus ja asiantuntemus lokalisoidun verkko-oppimisen kaikista osa-alueista, ja voimme auttaa yrityksesi huipulle.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme sinulle palveluistamme ja autamme sinut alkuun