Useiden käännöspalveluiden tarjoajien käyttäminen

Joskus yksi kielipalveluiden tarjoaja ei välttämättä pysty vastaamaan kaikkiin lokalisointitarpeisiisi. Yritykselläsi saattaa olla myös omia kääntäjiä tai ehkä yrityksesi käytännöt edellyttävät useiden palveluntarjoajien käyttöä.

Kolme naista toimistorakennuksen ulkopuolella

Ilman asianmukaisia teknisiä ratkaisuja ja prosesseja projektien hallinta voi kuitenkin osoittautua hankalaksi.

Useita palveluntarjoajia käytettäessä toiminnan nopeus ja teho saattavat kärsiä siksi, ettei käytössä ole yhdenmukaisia käännösmuisteja eli aiemmista käännöksistä luotuja tietokantoja, joita voidaan hyödyntää uusissa käännöksissä. Eri palveluntarjoajat käyttävät omia järjestelmiään sen sijaan, että ne jakaisivat termistöt ja käännösmuistit toistensa kanssa. Asiakkaan kannalta tämä ei ole ihanteellinen tilanne.

Tällaiset seikat vaikuttavat käännösten laatuun ja kustannuksiin sekä siihen, kuinka nopeasti tuotteesi tai palvelusi saadaan markkinoille. Lisäksi joudut palveluntarjoajaa valitessasi puntaroimaan laadun ja hinnan ohella myös käännösmuistin koon kaltaisia tekijöitä.

Kun investoit pilvipohjaiseen käännöstenhallintajärjestelmään (TMS), käännösprosessien optimointi onnistuu helposti. Järjestelmän avulla voit keskittää kieliresurssisi yhteen paikkaan, jolloin kaikki käännöspalveluiden tarjoajasi pystyvät hyödyntämään samaa tietokantaa – silloinkin, kun aloitat toiminnan uusilla markkinoilla. Prosessien hallinta helpottuu, ja samat tiedot ovat kaikkien palveluntarjoajien käytettävissä.

Hallintajärjestelmä helpottaa myös uusien palveluntarjoajien strategista valintaa. Pelkän käännösmuistin koon sijaan pystyt arvioimaan palvelun laatua ja kustannuksia.

Hallintajärjestelmä tehostaa prosesseja, tuo joustavuutta palveluntarjoajan valintaan ja nopeuttaa tuotteiden ja palveluiden saamista markkinoille. Sen avulla pystyt myös hallitsemaan käännösmuistejasi, jotka kasvavat toimintasi mukana.

Semantix auttaa sinua mielellään käännöstenhallintajärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Haluatko tietää lisää pilvipohjaisesta TMS-järjestelmästä?