Kuinka lokalisoida ja optimoida videosisältöä globaaleille markkinoille

Hakusanaoptimointi ja lokalisointi hyödyttävät myös muuta kuin tekstisisältöä. Videosisällön optimointi tuo sen maailmanlaajuisille markkinoille.

Sisällys
  Sisällys

   Viime vuosina videosisältö on yleistynyt kaikkialla internetissä. Jopa 72 % kuluttajista haluaa tutkia tuotteita ja palveluita videon avulla, joten ei siis ole mikään yllätys, että markkinoijat ja kuluttajat rakastavat videosisältöä. Sen hyödyntäminen globaaleilla markkinoilla kuitenkin edellyttää, että videomarkkinointistrategiat lokalisoidaan eri kohdemarkkinoille sopiviksi.

   Videosisällön lokalisoinnissa keskeistä on optimointi. Aivan kuten mikä tahansa muu verkkosisällön muoto, videosisältö on optimoitava suosituille hakukoneille tullakseen kohdeyleisön ulottuville.

   Kerromme nyt, miten voit optimoida videosisältösi niin, että se kiinnittää potentiaalisten kuluttajien huomion kaikilla globaaleilla markkinoilla.

   1. Luo videoillesi SEO-strategia

   Tehokas videosisällön SEO-strategia alkaa tekemällä laaja tutkimus kohdennettaville markkinoille. Markkina-alueen ilmeisin piirre, jolla on vaikutusta hakukoneoptimointiin, on alueella puhuttu kieli. Muita huomioitavia seikkoja ovat kulttuurierot sekä erot käyttäytymisessä.

   On hyvä pitää videosisältö alueellisesti mahdollisimman neutraalina. Tämä minimoi ajan, vaivan ja kustannukset, joita tarvitaan sisällön mukauttamiseen paikallisille markkinoille.

   Kuinka voit välittää viestisi niin, että se houkuttelee katsojia mutta myös tulee ymmärretyksi samalla tavalla ympäri maailman?

   Toinen hakukoneoptimoinnissa huomioitava näkökohta on luodun sisällön vanheneminen. Ajaton sisältö jatkaa voittojen tuomista monien vuosien ajan, kun taas lyhytikäinen sisältö katoaa nopeasti asiakkaiden saatavilta.

   2. Lokalisoi videon sisältö

   Video on tietenkin ensisijaisesti visuaalinen väline, mutta myös videon ääniraita on olennainen osa sisällön markkinointiviestiä. Kielen lokalisointi antaa kohdemarkkinoille mahdollisuuden ymmärtää videon sisältö, minkä lisäksi se liittää tuotemerkkisi, tuotteesi ja palvelusi osaksi paikallista yhteisöä sen sijaan, että tuote tai palvelu olisi peräisin jostakin kaukaisesta maasta, jota ei juurikaan kiinnosta loppukäyttäjien paikallinen kulttuuri.

   Miten videon puhe lokalisoidaan tehokkaasti? Tähän käännöshaasteeseen on kolme yleistä ratkaisua: voit joko lisätä videosisältöön tekstitykset, spiikata videon puheen tai litteroida sen.

   Tekstitys

   Tekstitystä käytettäessä videon ääniraita käännetään paikalliselle kielelle, jolloin eri markkinoilla voidaan käyttää samaa videota. YouTuben ja Google Kääntäjän tarjoamilla automaattisilla käännöksillä tekstitysprosessi on mahdollista jopa automatisoida, mutta tällaiset käännökset eivät kuitenkaan ole riittävän laadukkaita kansainvälisten brändien maineen säilyttämiseksi. (Automaattiset käännökset voivat olla täysin käsittämättömiä ja pahimmillaan sopimattomia tai jopa loukkaavia.) Tarkkoja käännöksiä ja maksimaalisen vaikutuksen haluavien yritysten kannattaakin tehdä yhteistyötä ammattimaisen käännöstoimiston kanssa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että 92 % kuluttajista katselee videoita ilman ääntä, tekstitykset voi olla hyvä lisätä jopa paikalliselle yleisölle tarkoitettuun videosisältöön.

   Spiikkaus

   Spiikkauksessa alkuperäisen puheen päälle nauhoitetaan uusi ääniraita toisella kielellä, ja alkuperäinen ääniraita on kuultavissa taustalla vaimennettuna. Dubbaus on monimutkaisempi prosessi, jossa alkuperäinen ääni poistetaan kokonaan ja vain toisella kielellä nauhoitettu ääni jää kuuluviin. Sekä spiikkauksessa että dubbauksessa palveluntarjoaja valitsee ääninäyttelijän, joka nauhoittaa vuoropuhelun halutulla kielellä. Sanojen lausumisen sijaan uudella kielellä nauhoitettu versio artikuloidaan vastaamaan alkuperäistä.

   Litterointi

   Videon litterointi on kirjallinen asiakirja, joka sisältää kaikki nauhoituksen aikana sanotut sanat. Litterointi on suhteellisen yksinkertaista kääntää eri kielille, minkä jälkeen katsojat voivat ymmärtää videon ääniraitaa litteroinnin avulla.

   3. Optimoi lokalisoidut avainsanat

   Olennainen osa hakukoneoptimoinnin avainsanastrategiaa ovat videon otsikko, kuvaus ja sisällönkuvaustunnisteet. Myös kaikki muut tekstit, kuten litteroinnit, voidaan optimoida. Sisällyttämällä tekstiin sijaintikohtaisia avainsanoja voit maksimoida niiden vaikutuksen eri kansainvälisille yleisöille.

   4. Kirjoita tehokas kuvaus

   Hyvin kirjoitettu kuvaus videostasi houkuttelee potentiaalisia katsojia katsomaan sen. Se on myös yksi mahdollisuus parantaa hakukoneoptimointia sisällyttämällä kuvaukseen hyvin valitut avainsanat. Kannattaa siis parin lauseen sijasta hyödyntää käytettävissä oleva sanamäärä täysimääräisesti laatimalla kattava kuvaus videon tarkoituksesta ja sisällöstä. Kuten missä tahansa markkinointiviestinnässä, sinun kannattaa myös hyödyntää tilaisuutesi välittää etuja lukijalle ja päättää teksti innostavaan toimintokutsuun.

   5. Hyödynnä hashtagit

   Kun hyödynnät hashtageja strategisesti, voit tuoda videosi laajemman yleisön tietoisuuteen. Aihetunnisteet lisäävät tunnettuutta kohderyhmien keskuudessa ja edistävät hakukoneoptimointia. Niiden avulla videosi voivat myös hyödyntää trendikkäiden tapahtumien ja aiheiden suosiota. Älä kuitenkaan käytä niitä liikaa, koska silloin hakukonealgoritmit alkavat toimia epätoivotusti.

   Houkuttele videoillesi maailmanlaajuinen yleisö

   Videosisältö, joka vaikuttaa olevan luotu paikallisesti, luo arvokkaita kaupallisia suhteita paikalliseen yhteisöön. Paikallinen videosisältöstrategia onkin ratkaisevan tärkeässä osassa globaalin myynnin kasvun kannalta.

   Videosisällön kaikkien osa-alueiden lokalisointi ja optimointi kansainvälistä menestystä varten vaatii kielen, markkinoinnin, teknologian, kulttuurien ja monen muun osa-alueen asiantuntemusta. Semantix huomioi kaikki nämä osa-alueet ja muuntaa paikallisen sisältösi globaaliksi.

   Jos siis harkitset videosisällön lisäämistä markkinointistrategiaasi, ota yhteys Semantixiin jo tänään.