Hurmaako FinTech-sovelluksesi maailman – vai jäävätkö markkinat kylmiksi?

FinTech on globaali toimiala. Siksi on tärkeää miettiä, puhutko samaa kieltä kuin asiakkaasi. Jaamme alla muutaman vinkin, mitä on hyvä tietää kääntämisestä finanssialalla.

FinTech on yhdistelmä sanoista "Financial" ja "Technology" ja yhdessä nämä henkivät innovaatiota. Modernin teknologian hyödyntäminen rahoitusalalla muuttaa tapaa, jolla alan toimijat tekevät bisnestä kaikkialla maailmassa.

Tuoreen PwC-raportin mukaan suurin osa globaaleista finanssipalveluyrityksistä aikoo lisätä FinTech-kumppanuuksia, koska 88 prosenttia on huolissaan siitä, että menettävät tuottoja innovaattoreille.

COVID-19-pandemia on nopeuttanut siirtymistä perinteisistä instituutioista FinTech-sovelluksiin. Tämän seurauksena maailman FinTech-sektorin ennustetaan kasvavan satoja miljardeja euroja vuonna 2022. Tämä on kuitenkin vasta alkua FinTechin kasvulle.

Monikansalliset, monikieliset markkinat

Koska FinTech liikkuu digitaalisessa maailmassa kivijalkamaailman sijaan, sillä on valtavat mahdollisuudet globaaliin kasvuun. Globaaleiden FinTech-markkinoiden arvo oli vuonna 2018 lähes 115 miljardia euroa, ja sen ennustetaan nousevan 274 miljardiin euroon vuoteen 2022 mennessä – eli kasvu lienee miltei 25 prosenttia vuodessa.

FinTech ei kuitenkaan pääse pakoon yhtä perinteisen finanssialan toiminnan piirrettä: alalla tuotetaan valtavia määriä dokumentteja, joiden pitää olla saatavilla maailmanlaajuisesti. Tällaisia dokumentteja ovat:

 • Vuosi- ja neljännesvuosiraportit
 • Tilintarkastuskertomukset
 • Liiketoimintasuunnitelmat
 • Vaatimustenmukaisuusraportit
 • Tietolomakkeet
 • Arvioinnit
 • Taloudelliset lehdistötiedotteet
 • Tilinpäätöstiedot
 • Sijoitusrahastoesitteet
 • Sijoitusraportit
 • Johdon raportit
 • Markkina-analyysit
 • Markkinointimateriaalit
 • Fuusiot ja yrityskaupat
 • Riskianalyysit
 • Sijoittajatiedotteet
 • Osakemarkkinaraportit

…muutamia mainitaksemme.

Kaiken tämän kirjallisen viestinnän saattaminen kansainvälisten asiakkaiden ulottuville vaatii erityisosaamista: finanssialan kielenkääntäjiä.

Finanssimaailmassa yksityiskohdat merkitsevät paljon. Väärin sijoitetulla nollalla tai pisteen ja desimaalipilkun sekoittamisella voi olla tuhoisat seuraukset. Kulttuurierojen, pitkälle erikoistuneen terminologian ja useiden lainkäyttöalueiden tuomien oikeudellisen velvollisuuksien vuoksi FinTech-sektorin kääntäminen voi olla ainutlaatuisen haastavaa.

Miten pohjoismaiset FinTech-yritykset globalisoituivat

Norjan, Ruotsin, Suomen, Islannin ja Tanskan suhteellisen pienestä väestömäärästä huolimatta Pohjoismaat on maailman dynaamisimpia FinTech-keskuksia, joka houkuttelee investointeja ympäri maailmaa.

 • Innovatiiviset pohjoismaiset start-upit kehittivät vuosina 2017–2020 digitaalisia ratkaisuja alueen finanssiyhtiöiden kohtaamien ongelmien voittamiseksi.
 • Niiden menestys kannusti lisäämään investointeja, ja sijoitettu pääoma kasvoi 580 miljoonasta eurosta 1,4 miljardiin euroon.
 • Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla pohjoismaiset FinTech-yritykset keräsivät 1,75 miljardia euroa, ja alueella on nyt lähes 1 000 FinTech-yritystä.

Yksi syy Pohjoismaiden FinTech-menestykseen voi olla se, että alueen väestön digitaalinen osaaminen kaiken kaikkiaan on hyvä. Pohjoismaalaiset ovatkin uuden teknologian käyttöönotossa maailman kärkiluokkaa.

Toinen syy pohjoismaisen FinTechin vahvuuksien takana on yritysten oivallus jo FinTechin alkumetreillä siitä, että ihmiset odottavat ja ansaitsevat saumattoman ja asiakaslähtöisen digitaalisen toimintamallin sijaintipaikastaan riippumatta.

Klarna on ruotsalainen pankki ja Euroopan arvostetuin yksityinen FinTech-yritys. Se tunnetaan lähinnä korottomasta rahoitusmallistaan, joka tarjoaa ostajille helpon tavan "ostaa nyt ja maksaa myöhemmin". Klarna on antanut miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa aivan uudenlaisen ostokokemuksen, ja lisäksi se on ottanut vastaan finanssialan käännösten tarjoamat haasteet. Itse asiassa Klarna on ulottanut kääntämisen perustasoa pidemmälle eli valinnut täydellisen lokalisoinnin.

Tämä tarkoittaa, että eri kielille kääntämisen lisäksi Klarnan tekstit mukautetaan paikalliseen käyttäytymiseen sopivaksi – esimerkiksi käyttämällä paikallisia mittayksiköitä ja viittaamalla paikallisiin määräyksiin – jolloin sisältö tuntuu tulevan paikallisilta toimijoilta paikallisia ihmisiä varten.

Vinkkejä finanssialan käännöksiin FinTech-yrityksille

Kuinka valitaan kääntäjä finanssialan teksteille

Yhtenä maailman nopeimmin kasvavista sektoreista FinTechin on myös omaksuttava nopeasti alan muuttuva terminologia ja hallintotavat. Paras tapa niiden hallitsemiseen on yhteistyö finanssimaailman tuntevan kielipalvelutuottajan kanssa.

Jotta sopivan finanssialan kielenkääntäjän valitseminen olisi helpompaa, kokosimme tähän viisi olennaista taitoa, jotka hänellä on oltava.

1. Monikielinen finanssialan asiantuntemus

Finanssialan ammattikieli voi olla täysi mysteeri monille äidinkielellään kommunikoiville, kansainvälisistä markkinoista puhumattakaan. FinTech-käännöskumppanisi on siis pystyttävä kääntämään hyvin erikoistuneita asiakirjoja finanssialan ammattilaisille sekä yksinkertaisempia viestejä asiakkaille heidän äidinkielellään.

2. Monikulttuurinen oikeudellinen ymmärrys

Finanssialan lainsäädäntö ja määräykset vaihtelevat maittain ja lisäksi kehittyvät koko ajan. Vastaaminen kunkin kansainvälisen markkina-alueen vaatimuksiin on olennainen osa kaikkia finanssialan käännösprosesseja.

3. Kyky kääntää numeroita

Rahoituksessa on kyse numeroiden siirtämisestä kohteesta toiseen, joten myös kääntäjän on oltava numeerisesti taitava ja kyettävä esittämään dataa erilaisissa laskenta- ja esitysmenetelmissä.

4. Taitava markkinoija

Brändin identiteetti saattaa jäädä välittymättä käännöksessä. Kuten kaikessa muussakin yritysviestinnässä, brändin ylläpitäminen on tärkeä asia suunnattaessa finanssiviestintää eri markkina-alueille.

5. Ketterä ja innovatiivinen

Ennakoiva yhteistyökumppani, jolla on innovatiivinen lähestymistapa ja joka pysyy pikavauhtia muuttuvan finanssiteknologiamaailman tahdissa, on välttämätön, kun edessä on uusia mahdollisuuksia ja kasvuodotuksia uusilla markkinoilla.

Rakenna luottamusta FinTech-käännöspalveluiden avulla

Luottamus on ensisijainen tekijä pankkipalveluiden valinnassa. Terve järki sanoo, että ehdoton selkeys ja ymmärrettävyys kaikessa viestinnässä on avain luottamuksen rakentamiseen. Koska 76 % ihmisistä ostaa verkosta tavaroita tai palveluita todennäköisemmin sellaiselta palveluntarjoajalta, joka kommunikoi heidän omalla kielellään, ainakin mobiilisovelluksen kieliversioihin tai hyvään digitaalisten ratkaisujen käytön ohjeistukseen kannattaa varmasti panostaa!

Älä siis ota turhia riskejä. Finanssipalveluiden toimittaminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää yksityiskohtaista kielen, kulttuurin ja paikallisten määräysten tuntemusta sekä osaavaa markkinointiviestien optimointia.

Jos FinTech-yrityksesi haluaa menestyä globaaleilla markkinoilla, sen strategiana on oltava käännetyn sisällön tuottaminen globaalille yleisölle. Klikkaamalla tästä opit, kuinka se onnistuu.