Ohjeita tulkeille

Tällä sivulla saat perustietoja tulkin työstä.

Esittäytyminen

Aloita tulkkaus aina esittäytymällä. Kerro molemmilla kielillä tulkkauksen pääperiaatteista ja tulkkausetiikasta. Tarkoitus on, että tulkattava tuntee olonsa turvalliseksi ja voi luottaa siihen, että hänelle kerrotaan kaikki, mitä keskustelun aikana sanotaan.

Tulkkausetiikan tärkeimmät seikat

  • Tulkkaa kaikki, mitä keskustelun aikana sanotaan. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaan kuulumatonta.
  • Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
  • Tulkin on noudatettava tiukkaa salassapitovelvollisuutta. Tulkin salassapitovelvollisuus koskee kaikkea toimeksiantoon ja sen osapuoliin liittyvää.
  • Tulkki tulkkaa aina minä-muodossa. Tämä korostaa tulkin puolueettomuutta.
  • Tulkin on mainittava nämä seikat esittäytymisen yhteydessä.

Valmistautuminen

Tarkista toimeksiannon kaikki tiedot tulkkisovelluksesta hyvissä ajoin ennen tulkkausta. Muista myös tarkistaa matka-aika ja reitti ennen paikalle lähtöä. Pidä huoli siitä, että olet paikalla hyvissä ajoin ennen toimeksiannon alkua. Ennen tulkkausta tulkin tulee perehtyä asiaan liittyvään sanastoon ja käsitteistöön. Tulkkauksen aikana voit käyttää omia muistipanoja ja tarvittaessa sanakirjaa.

Esteellisyys

Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen. Mikäli kuitenkin huomaat tulkkauksen alussa olevasti esteellinen, ilmoita asiasta kaikille osapuolille.

Ole puolueeton

Tulkin puolueettomuudella tarkoitetaan sitä, että hänen henkilökohtaiset mielipiteensä tai asenteensa eivät vaikuta hänen työnsä laatuun.

Asettuminen tilaan

Mieti, mihin asetut tulkkaustilassa. Tulkkauksen tilaajan, tulkattavan ja tulkin on hyvä muodostaa kolmio siten, että tulkkauksen tilaaja ja tulkattava istuvat vastakkain ja heillä on suora näköyhteys toisiinsa. Istumapaikan valinnassa ota huomioon myös turvallisuus.

Toimeksiannon kesto

Tulkkauksen tilaajalla on oikeus hyödyntää tulkkia koko varattu aika, myös usean eri tulkattavan tulkkaukseen. Tulkki ei saa lähteä toimeksiantopaikalta ilman tilaajan lupaa, vaikka tulkkaus loppuisi etuajassa.

Ole ajoissa

Pidä huoli, että olet aina ajoissa. Jos jostain syystä myöhästyt, ilmoita asiasta heti Semantixille, jotta voimme ilmoittaa siitä puolestasi tulkkauksen tilaajalle ja vältymme turhalta ärtymykseltä.

Tauot

Jos keskustelu kestää pitkään, pidä taukoja, jotta keskittymisesi ei herpaannu. Sovi tulkkauksen riittävästä tauotuksesta tilaajan kanssa.

Haluatko tietää lisää työstä Semantixin tulkkina?