Utbildningar och kurser för översättare

Det finns många vägar in i språkbranschen. Varje lingvist har sin egen – därför är det svårt att skriva en generell att göra-lista för blivande översättare. Men något som absolut bör vara med är ett genuint intresserad för språk, noggrannhet och ett öga för detaljer.

Hur man blir översättare

Översättarexamen

Den akademiska vägen in i översättningsbranschen är att ta antingen en kandidatexamen eller en masterexamen i översättning. På översättningsutbildningarna ges föreläsningar om språkvetenskap och olika texttyper (t.ex. tekniska, finansiella och juridiska), terminologi, CAT-verktyg, metoder för informationssökning och översättningsstrategier.

Examen i andra ämnen och erfarenhet av översättning

Man måste inte ha en översättarexamen för att bli översättare. För vissa kunder eller inom vissa branscher kan det vara relevant att ha examen i ett annat ämne för den djupgående specialiseringen som krävs. Exempel på detta kan vara juridiska lingvister som kan översätta och förmedla tunga juridiska texter tack vare sin juristexamen. Sådana jobb är vanliga inom organisationer som till exempel Europeiska kommissionen. Andra exempel kan vara läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som är skickliga på medicinsk översättning.

Utbildningar och kurser för översättare

Nedan följer en lista över utbildningar som ger dig en bra start i språkbranschen om du vill bli frilansöversättare.

Danmark

Kandidatexamen i internationell affärskommunikation: ett treårigt kandidatprogram.

Cand.ling.merc (CLM): ett tvåårigt masterprogram med utbildning i översättning i affärssammanhang.

Det finns också olika kurser du kan lägga till i din examen, se till exempel: Oversættelse og tværkulturel formidling vid Københavns universitet.

Du kan ansöka om att bli medlem i Translatørforeningen. De erbjuder sina medlemmar kurser och aktiviteter som främjar arbetet som översättare.

Sverige

Om du bor i Sverige finns det flera olika program du kan gå för att få en examen inom översättning.

Här är en länk till Översättningsstudier i Stockholm (kandidat- och masterexamen vid Stockholms universitet).

Du kan också ta masterexamen i översättning vid Lunds universitet.

Norge

Oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, masterprogram vid Universitetet i Agder: Ett förhållandevis nytt program för studenter som har en kandidatexamen i språk eller översättning, eller en kandidatexamen inom ett annat område, motsvarande 60 hp.

Finland

I Finland finns flera olika studiemöjligheter för blivande översättare. Följande universitet erbjuder översättarutbildningar: Helsingfors universitet, Åbo universitet, Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet. Du kan också studera språk på masternivå vid Åbo Akademi.

En kandidatexamen i tolkning är ett annat alternativ. Yrkeshögskolan Diakonia erbjuder examen i tolkning av språk som arabiska, kinesiska, dari, farsi och turkiska. I programmet ingår också grundläggande studier i översättning.

Vill du kontakta Semantix för ett potentiellt samarbete?