Några råd om hur man blir översättare utan examen

Det finns många olika sätt att bli översättare och det vanligaste är genom en universitetsexamen i översättning. Universitetsvägen är vanlig för större europeiska språk där universiteten erbjuder översättningsexamina. Men det finns förstås också minoritetsspråk och språk med färre talare där universitetsexamina antingen inte erbjuds alls, eller är mycket ovanliga. Ett annat sätt att komma in i branschen är därför genom arbetslivserfarenhet.

Innehåll
  Innehåll

   Om du har examen i ett annat ämne än översättning

   Vissa översättare har en formell utbildning i ett annat ämne än språk. En examen i till exempel ekonomi kan vara bra att ha för att översätta finansiella texter. På samma sätt kan en juristexamen vara en stor fördel vid översättning av juridiska texter, en examen i medicin för medicinska texter etc. I dessa fall får man översättarkompetens genom arbetslivserfarenhet. Semantix är certifierat enligt ISO 17100:2015 och följer kraven för utbildning. Det innebär att grundkravet för att översätta för Semantix, om din universitetsexamen är i ett annat ämne än översättning, är två års erfarenhet av att arbeta som översättare på heltid. Saknar du helt formell examen är grundkravet fem års erfarenhet av heltidsarbete som översättare.

   Certifieringar som hjälper dig att bli översättare

   Du kan bli auktoriserad översättare genom ett särskilt prov. Auktoriseringsprocesserna skiljer sig mellan länder, så du behöver kontrollera vad som gäller i ditt land. I Finland förvaltas auktorisationen av Utbildningsstyrelsen, i Sverige av Kammarkollegiet och i Norge av Norges Handelshøyskole.

   En tolkningscertifiering kan också hjälpa dig att få in foten i branschen, särskilt när det gäller minoritetsspråk där det kanske inte går att få universitetsexamen. Tolkningscertifieringar eller -examina kan t.ex. erbjudas av yrkeshögskolor som Diak i Finland.

   Vill du kontakta Semantix för ett potentiellt samarbete?