Ett stabilt resultat

Dra nytta av vår långa erfarenhet av att hitta lösningar som bäst passar dina behov, med skickliga översättare som förstår finansiell terminologi och behovet av noggrannhet.

- Översättningarna utförs av specialister på ekonomi och bankväsende.

- Projektledningstjänster och automatisering av arbetsflöden för att nå tidsfrister.

Siffror som går ihop

Översättningar för finansinstitut och banker måste hålla högsta kvalitet. Projekten ska uppfylla de strängaste kraven, levereras i tid samt vara 100 % korrekta. Semantix har löst denna ekvation i årtionden. Hos oss får du resultat som du kan lita på.

Kontakta Christoffer Röste för mer info