Finance person 800x623

Ett stabilt resultat

Dra nytta av vår långa erfarenhet av att hitta lösningar som bäst passar dina behov, med skickliga översättare som förstår finansiell terminologi och behovet av noggrannhet.

- Översättningarna utförs av specialister på ekonomi och bankväsende.

- Projektledningstjänster och automatisering av arbetsflöden för att nå tidsfrister.

Man looking at graphs on ipad 800x623

Översättning av årsredovisningar

Framtagning, publicering och översättning av en årsredovisning kräver noggrann planering. Varje år översätter Semantix årsredovisningar, kvartalsrapporter och styrelserapporter för nästan 100 olika företag.

Läs mer om översättning av årsredovisningar
Semantix On Demand Pos RGB

Siffror som går ihop

Översättningar för finansinstitut och banker måste hålla högsta kvalitet. Projekten ska uppfylla de strängaste kraven, levereras i tid samt vara 100 % korrekta. Semantix har löst denna ekvation i årtionden. Hos oss får du resultat som du kan lita på.

Kontakta Christoffer Röste för mer info