Marketing person 800x623

Boosta din marknadsföring

Öka räckvidden och genomslaget i din marknadsföring med Semantix och våra tekniska lösningar.

  • Kommunicera tydligt med rätt tonalitet på alla dina marknader.
  • Öka effektiviteten med automatiserade lösningar och lägg din tid där den behövs mest.
72%
av konsumenterna är mer benägna att köpa en produkt om informationen finns på deras eget språk. Undersökning av Common Sense Advisory, 2012.

”För oss är översättning helt nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varje enskild marknad på marknadens eget språk.”

Subaru Nordic
Läs mer
Shopping cart 800x600

Optimera och lokalisera ditt Amazon-innehåll

Oavsett om Amazon är nytt för dig, eller du vill ta dig in på den nordiska marknaden kan Semantix hjälpa dig att lyckas på Amazon.

Optimerings- och innehållstjänster för Amazon
Semantix On Demand Pos RGB

Vi talar både ditt och dina kunders språk

En viktig del av marknadsföring är att påverka kunders förhållningssätt till en produkt eller tjänst genom storytelling. Det är inte bara vad man berättar, utan hur man gör det. Semantix anpassar innehållet för lokala marknader.

Kontakta oss för mer information