Förbättra lokaliseringsflöden: Fördelarna med att anlita en professionell språkleverantör

Subaru Nordic säljer bilar i Norden och Baltikum. Översättning fyller en viktig funktion i deras verksamhet eftersom de producerar stora mängder bilrelaterad dokumentation som bruksanvisningar och tryckfärdigt marknadsmaterial.

Subaru Forrester

Semantix hjälper Subaru Nordic med att lokalisera materialet och färdigställa det för tryck. Petra Kalholm jobbar på International Motors Nordic AB, Subaru Nordics moderbolag. I sin roll samarbetar hon med Semantix för Subarus översättningar till baltiska språk och vissa av de skandinaviska språken.

”Översättning är nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera på det lokala språket på respektive marknad. Vi tror också att en korrekt översatt manual är något våra kunder förväntar sig idag.”

Subaru Nordic har använt sig av Semantix översättningstjänster sedan 2011. När samarbetet inleddes var Subaru Nordics översättningsprocess decentraliserad. Utöver Semantix samarbetar Subaru Nordic även med ett antal tredjepartsleverantörer. För att förbättra arbetsflödet mellan alla inblandade parter har Semantix samordnat och centraliserat översättningsprocesserna. Rådgivning kring arbetsflödets utformning och ökad återanvändning från översättningsminnen har resulterat i lägre kostnader och kortare ledtider.

”Semantix är lyhörda för våra behov och förstår våra förutsättningar och krav mycket väl. I våra ögon är Semantix ett öppet och proaktivt företag. De uppmärksammar oss snabbt på sådant vi kan förbättra på vår sida för att förenkla och effektivisera översättningsprocessen.”

Subaru Nordic sätter stort värde på Semantix lokala närvaro. Fysiska möten är viktiga för relationen, liksom smarta och användarvänliga lösningar som ger tillgång till rätt tjänst vid rätt tidpunkt.

”För oss är Semantix lokala närvaro i Malmö en stor fördel, men också att de kan tillgodose våra översättningsbehov på mycket kort tid.”

Framöver räknar Subaru Nordic med ett fortsatt behov av flerspråkig kommunikation. Troligen kommer dock översättningskraven att förändras i takt med att digitaliseringen fortsätter och behovet av tunga manualer minskar.

”Framtiden ser ljus ut så vi kommer förmodligen att utöka vår flerspråkiga kommunikation. Det är viktigt för våra leverantörer och kunder. Översättningar kommer alltid att behövas, och enligt oss har lyhördhet, snabb service och god kommunikation lagt grunden för vårt produktiva samarbete med Semantix.”

Vill du förbättra dina arbetsflöden?