COVID-19-UPPDATERING: Semantix står redo att hjälpa din verksamhet med översättnings- och tolkuppdrag.
Behöver du snabbt översätta krisinformation? Vår jour har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan. Kontakta oss

Sinnesro för alla inblandade

I tolksituationer följer tolken standarder och certifieringar. Tolkarna i Semantix stora nätverk uppfyller kraven, och vi levererar alltid en tolk som har de språkliga färdigheter och kompetenser du behöver.

Certified interpreters 1920x860

Utbildad tolk

Dessa tolkar har genomgått tolkutbildning. De är mångsidiga och lämpar sig för en mängd olika scenarier.

Auktoriserad tolk

En auktoriserad tolk har genomgått ett kvalificerat yrkesprov och står under tillsyn av Kammarkollegiet.

Auktoriserad sjukvårdstolk

Har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende sjukvårdstolkning.

Auktoriserad rättstolk

Våra rättstolkar har genomgått Kammarkollegiets auktorisation avseende rättstolkning.

Vill du veta mer?